2010-10-23

Julian Assenge - den mänskliga faktorn

Logo used by WikileaksImage via Wikipedia

   "Human factor - or human greatness? "
   
       Det är en fråga bland flera som jag kommer att tänka på när jag tar del av dagens press-konferens med några företrädare eller försvarare för Wikileaks, inalles fem bemärkta herrar som det tog litet tid att presentera var för sig. 
  Däribland Julian Assenge.

Se DN, SvD,  SvD , Expressen 

   Inte minst intressant var ju Daniel Ellsbergs framträdande - mannen som en gång lät The New York Times få ta del av topphemliga dokument om Vietnam-kriget. Det var 1971.
  Betecknande nog kallade han dagens Afghanistan för "Vietnamistan".


      Den allvarliga stämningen under press-konferensen skingrade iallafall mina  - stundtals förekommande - misstankar, om att Assenge skulle kunna vara någon maktens dubbelagent för att komma åt friheten på internet.
  Där var jag visst alldeles för konspiratorisk.
Enhanced by Zemanta

3 kommentarer:

Anonym sa...

det att han är dubbelagent av ngn vid stooor makt markerade jag tidigare. Degraderad sverige med korrupt och havererad rättssytsem blivit vassal stat for usa och nu visade internationellt sitt sanna förljugen och korrupt ansikte - då sv åklagare är samling korrupta undermåttor och lögnare - öht hela sv rattsystem fungerar som mafia och även för maktens elit som har oerhörd inflyttande och som vill inte agera själv i nu´läge då den kan vara för tidigt men den som har samvete och moral i behåll som stödjer och vill att J.A. just nu gjor den jobb. Han skulle blivit längre sedan undandröjd om han skulle inte ha den beskydd o samtidigt undersökte han o de andra sv system - som visade riktigt skitigt sida och det kmmer icke obemarkt sv sänkt sig til den nivå att global ledning fattade att sv degraderad och bli sedan behandlad enligt detta - det sager jag då jag under långt tid hade kontakt med olika sv enh. och bilden är sådant att blev tvungen att raportera och det var minst sagt orsak till det att det bli följder som sv inte förventar att motta. Det att sv tappade förmåga att urskilja intelligent ind fr slam och i tro att man är vanlig eller ensam utan "netverks beskydd" då kan man behandla husr som helst- det skall kosta sv på det sättet de inte förventar sig ....

Anonym sa...

Assange skyddas och uppdackas inte bara för en dobbel agent utan av gel grupp av global elit

Anonym sa...

här finns också moment att J.A. sätter sig mot avslöjande om 11/09 då han håller med officiell verion säger att han fått inte instruktion att svslöja det - o det förstärker att bakom ligande beskyddare har ett mål i kikaren. Troligt Assenge är megafom åt andra.