2010-10-26

uppse'endeväckande uttalandenEn två veckor lång konferens i Vatikanen, var, enligt Jerusalem Post från den 23/10 ägnad åt att diskutera katolska kristnas situation i Mellanöstern, mitt under en stor utflyttning från området. 
  En grekisk kyrkoman, Bustros, sade:"De Heliga Skrifterna kan inte användas för att rättfärdiga judarnas återvändande till Israel och förflyttandet av palestinier, för att rättfärdiga Israels ockupation av palestinskt land - Vi kristna kan inte tala om 'det utlovade landet' som en exklusiv rätt för ett priviligierat, judiskt folk. Detta löfte upphävdes av Kristus". 
( bild från Jerusalem Post)
  Men Mordechai Lewi, Israels ambassadör till Vatikanen, sade att Bustros, när han påstår att Jesus upphävde Guds förbund med det judiska folket, "återvände till successionalistisk teologi, som motsäger Andra Vatikan-konciliets syn". 
  
   BBC rapporterade också om denna konferens, att Påven hade "inbjudit biskopar från hela världen", men ingenting om några mer drastiska uttalanden om Bibeln och Kristus.
   
  En engelskspråkig bloggare, Joel Rosenberg, bemötte uttalandena om hur Bibeln, enligt biskoparna, inte borde förstås, genom att citera 1 Mos. 12:1-3, 5 Mos. 7:6 - 8 och 1 Mos. 48:3 - 4. 


Andra bloggar om: , ,

Inga kommentarer: