2010-11-25

Är yttrandefriheten tråkig?Intresset för yttrandefriheten hos delar av såväl maktens folk som  bland opinionsbildare lämnar nog en hel del  övrigt att önska.

Jag tänker på några saker, men särskilt en. 
  Under 2000-årens första decennium har människor i vårt land sett ett ganska kontroversiellt exempel på vad kampen omkring rätten till yttrandefrihet innebär. Det är målet mot Åke Green, en pingstpastor från Öland vars predikan om homosexualitet kom att tilldra sig internationell uppmärksamhet.
Målet gick genom samtliga tre rätts-instanser från tingsrätt till HD under 2004 – 2005. Och i dagarna för fem år sedan kom en friande dom i HD

Var finns det någon enklare och mer lättillgänglig framställning av vad detta mål egentligen innehöll, då man inte utesluter vare sig historiska tillbakablickar eller en ärlig analys av konsekvenserna för framtiden?

Ett parallell-fall i Frankrike, där man också skaffade sig lagar som omfattade en form av diskiminerings-lagstiftning för homosexuella - m.m. -  ledde till att det på ett relativt tidigt stadium i den processen fanns en bok som åtminstone skildrade huvudmomenten i  ärendet.

Var finns det någon sådan bok,  eller liknande, som på ett renhårigt vis återger huvudmomenten i Green-målet?


 
Enhanced by Zemanta

Andra bloggar om: , ,

Inga kommentarer: