2010-11-16

Gert Gelotte och Job


  På GP:s ledarsida blir Gert Gelotte närapå lyrisk i sin artikel om "..de som byggde landet
  
Jag kommer att tänka på ett ställe i Jobs bok:"Jag vill kungöra dig något, så hör nu mig; det som jag har skådat vill jag förtälja, vad visa män hava gjort kunnigt, lagt fram såsom ett arv ifrån sina fäder, ifrån dem som allena fingo landet till gåva.." - Job. 15: 17 - 19 

  Mina tankar går till de första, de som kom när inga andra var i landet . Men både Gelotte och Job glömmer att nämna om de homosexuella. HBT-folket som det heter numera. 
De var ju också med. Annars skulle väl inte Sveriges lagstiftning ha skrivits om till att omfatta en "könsneutral äktenskapslagstiftning" . Och den kyrkliga vigselordningen skulle inte ha anpassats därefter.

  Oh, hur föga fattar vi att vi numera borde hedra våra första homosexuella föräldrar! 

 

Inga kommentarer: