2010-11-15

nisseaner och messianer

På söndag-kvällen den 14/11 hölls alltså ett samtal i korskyrkan i Uppsala.
       Stefan Gustavsson från Credo-akademien, och Stefan Ketriel Blad från Messianska Föreningen Shalom fick först 20 minuter var för att utveckla sin syn  på vad som enligt  inledaren skulle handla om "JHWH - den evige Guden och treenighets-läran". Sedan fick de ytterligare 15 minuter var . Och i det tredje varvet fick de tio minuter var.
- - 
Stefan Gustavsson respektive Stefan Blad
  Efter det framträdde en panel på tre personer som fick tillfälle att framföra sina synpunkter och ställa frågor.
  Det hela pågick i tre timmar, och under tiden för samtalet gjordes en del ytterst komplexa ansatser att komma till rätta med en del av Skriftens och de fornkyrkliga trosbekännelsernas både dunkla och distinkta besked om Gud. Vad jag kunde märka var bl.a.  att de rikliga skrift-citat som Gustavsson först presenterade för att bevisa Jesu Gudom bemöttes av Blad dels med ett personligt vittnesbörd och dels några historiska tillbakablickar . Det skrift-citat som Blad framför allt stannade vid var 4 Mos. 23:19 “ Gud är icke en människa, så att han kan ljuga, icke en människoson, så att han kan ångra något”
Blad läste detta helt i överensstämmelse med “Shma Israel” – 5 Mos 6:4-5 .

När Gustavsson senare behandlade den frågan, så sade han att betoningen i 4 Mos. 23:19 är inte att Gud inte är en människa, utan att Gud är inte korrupt som en människa.
GT är nämligen öppet för inkarnationens möjlighet. Tanken på inkarnationen är inte absurd. Detta motiverade Gustavsson litet senare bl.a. med 1 Mos. 1:26 – 28

- -
Bloggar: 1,2,3

(OBS! Uttrycket"nisseaner" i rubriken utgör en försvenskning av "niceaner" - d.v.s. sådana som är anhängare till de fornkyrkliga tros-bekännelserna )
 

2 kommentarer:

Folke Holtz sa...

Egendomligt att 1 Mos 1:26 - 28 skulle öppna för inkarnationens möjligheter. Det verkar som Gustavsson läser in något som inte finns där utan gör en egen tolkning?!

Hans Lindelöw sa...

Till hösten var det två år sedan samtalet hölls. Vad jag kan dra mig till minnes med hjälp av några anteckningar  är att 1 Mos. 1:26 - 28 kom med på slutet och mest antydningsvis.