2010-11-12

Sharons koma - dess profetiska innebörd?   Israels tidigare premiär-minister, Ariel Sharon, har inom några veckor legat i koma i hela fem (5) år.  / DN, Dagen, Haaretz /
    Detta hör inte till vanligheterna. 

  I Bibeln kan man läsa om olika slags sömn eller koma-liknande tillstånd.
   En tung sömn föll på Abraham, enligt 1 Mos. kap. 15:12, liksom det hade skett tidigare en gång med Adam - 1 Mos. 2:21
 Sådana tillstånd kan alltså föregå stora händelser.

   Ja, "tiden kommer snart, med alla profetsynernas fullbordan."  - Hes. 12:23

- - 

Inga kommentarer: