2010-12-31

"King James" 400 år - tid för omvändelse?


   I morgon (1/1 ) börjar jubelåret för King James Bibel eller Kung Jakobs Bibel , som det blir på svenska.
  "Independent" har en artikel på sin web-sida om detta idag. Ett stycke i den artikeln har händelsevis fått formen av en hel liten omvändelse-predikan för samtiden:
- - - - 
"Today it is a commonplace to note that the words and rhythms of the KJB and its source translations shape the speech of countless millions who never open a bible or enter a church. 


2010-12-30

"rättvisan" : fängelse på fängelse för Chodorkovskij och Lebedev

  Somliga väntade på rättvisan. Är det nu den har kommit?
  Ytterligare sex år i arbetsläger för Jukos-grundarna Chodorkovskij och Lebedev.

 Här läser domaren - Danilkin -  upp straffet:
 

 

- -
Det var en litet ödesdiger rubrik till denna artikel i Gazeta.ru, som handlar om Chodorkovskij och dagens uppläsning i rättssalen: "Выйдет в октябре 17-го" - det betyder: "Han kommer ut i oktober 2017 " -
  100 år efter ryska revolutionen med andra ord.
- -
Chodorkovskij's och Lebedevs hemsida - på ryska - - på engelska


Andra bloggar om: , ,

2010-12-29

Ukrainas f.d. inrikesminister, Jurij Lutsenko, har blivit arresterad

Varför sitter han nu bakom galler?
Kan man undra.
- - 
Jurij Lutsenko

  Var det inte just Lutsenko som för inte så länge sedan   engagerade sig personligen, i egenskap av att vara Ukrainas inrikesminister, för att så snart som möjligt dra en och annan inför rätta? ( Jo, jag tycker att jag har sett honom förut )


   En allt strängare, diktatorisk stil tycks göra sig gällande sedan Viktor Janukovich tillträdde som ny president  i början av året. För närvarande pågår iallafall en räfst mot politiska motståndare, vilka tidigare har suttit i regerings-ställning. Tidigare premiärministern Julia Timoschenko är av allt att döma hotad, och  häromdagen arresterades alltså den här mannen , den tidigare inrikesministern - Jurij Lutsenko. 

   Det är -  enligt vissa uppgifter i ryskspråkig ukrainsk press - p.g.a. att han vägrat bekanta sig med ett utredningsmaterial där han påstås ha missbrukat sin ställning, som han har blivit arresterad. I sammanhanget rapporteras det och skrivs i media på ett vis som tangerar ett helt grenverk i det post-sovjetiska Ukrainas historia,  av korruption och storskaliga brott. Georgij Gongadze har förts på tal. Vet Lutsenko något om den saken?
  Har Lutsenko arresterats för att stå till svars för den förre presidentens, Viktor Jusjtjenkos, närapå förstörda ansikte?

  Lutsenko lär komma att få sitta en bra bit in på det nya året.
   Det har talats om två månader. 


Brittiska BBC har skrivit. Och norska VG

.

2010-12-28

namnkunniga ryssar citerar BibelnI samband med aktuella händelser den senaste tiden har iallafall två framträdande , ryska personligheter inte dragit sig för att citera eller åberopa några  intressanta bibelställen.

Dels en ekonomisk rådgivare till president Medvedevs, Igor Jurgens, som blev intervjuad för tidningen "Kommersant" någon dag innan domen mot oljemagnaten Michail Chodorkovskij och hans kollega Platon Lebedev började att läsas upp. (En uppläsning som  ska fortsätta fram över nyåret.) 


2010-12-27

revolutionär stämning


"Byt ut Putin mot Chodorkovskij!" - det är vad som står på detta flygblad som delats ut av aktivister i Jekaterinburg, enligt vad radio Eko Moskva meddelat nu på morgonen (Lenta.ru.)

-"Som en deltagare i aktionen, Stepan Rudakov, sade till radion, så hade rörelsens aktivister bokstavligt  tagit fasta på Putins för inte så länge sedan uttalade uppfattning att 'en tjuv borde sitta i fängelse'. Som en följd av detta syntes natten mellan 26 och 27:e december ett 80-tal stencilerade porträtt föreställande Chodorkovskij och Putin  på väggarna i Jekaterinburg, med överskriften 'Byt ut Putin mot Chodorkovskij!'. På det viset uttryckte deltagarna i aktionen sin uppfattning i frågan om vem som egentligen borde sitta bakom galler". 


Idag ska domen i den andra fasen av målet mot Michail Chodorkovskij och Platon Lebedev att läsas upp.
  Och, enligt vad Gazeta.ru skriver, kommer domen inte att skjutas upp denna gång.2010-12-26

generaliserande expert-utlåtande om slaviska broderfolk?  I samband med att det under Ukrainas nuvarande president Janukovich har dragit igång en kampanj mot oppositionella som tidigare har varit i regeringsställning, och den tidigare premiärministern Julia Timoschenko också har lagsökts, har representanter för såväl EU-kommissionen  som Nato uttryckt att de är angelägna när det gäller händelse-utvecklingen i Ukraina, och följer den uppmärksamt.
- - 
Press-konferens med Julia Timosjenko


    Julia Timoschenko har omväxlande omskrivits som misstänkt och som direkt skyldig till förskingring av de medel som tillställdes landet inom ramen för Kyoto-protokollet, under den tid då hon satt i makt-ställning.  Hon har under de senaste två veckorna kallats till förhör hos riks-åklagaren var och varannan dag. 2010-12-22

Kristus på webben Såsom de fyra evangelierna vittnar, så strider Jesus mot fientliga, teologiska  härar, mot fiender i mängd. De kallas ofta för "skriftlärda och farise'er".  Också David, Messias-vittnet tusen år före honom i historien, skaldar: "HERRE, huru många äro icke mina ovänner! Ja, många resa sig upp mot mig." - Ps. 3:2

  När Johannes, Jesu lärjunge, skildrar hur Herren Jesus liksom ger en samlande benämning av sina fiender, så skriver han "världen". Aldrig förekommer ordet "världen" i negativ mening så många gånger (57 ggr inalles - den som vill kan ju själv kolla hur många gånger och i vilken mening) som i Johannes-evangeliet, i jämförelse med de andra evangelierna.
- -

  Jesus och världen. Världen och Jesus Kristus.
   I konflikt.
  I beroende.
  Strid, strid, strid...

  Ja, varför skulle svärdet - Andens svärd - någonsin vila?      - Jes. 34:5

( Bilden: Kan man tänka sig Kristus som digital  "korsspindel"? )

   Tragiken i världens förhållande till Kristus kommer till dramatiskt uttryck i första kapitlet i Johannes evangelium, i den tionde versen: "I världen var han, och genom honom hade världen blivit till, men världen ville icke veta av honom.

- - 
För det första så sam-existerar han med världen.
För det andra är världen så djupt beroende av honom, att det står att den har blivit till genom honom.
  För det tredje vill världen inte veta av honom, genom vilken hon har blivit till. 
-

2010-12-15

i väntan på rättvisan   Olika ryska, web-baserade media reagerar idag på att domen i den andra fasen av saken mot f.d. "Jukos"-ansvariga Michail Chodorkovskij och Platon Lebedev sköts upp till den 27:e denna månad. 


  Bland andra  Grani.ru skriver att utanför rättegångs-salen hade ett tusentals personer samlats för att genomföra en aktion "i väntan på rättvisan". De bildade en tyst kedja och delade ut ett häfte. 
(bild från Grani.ru) 


  Ur artikeln:   " Bland de som uppmanade till deltagande i aktionen kan nämnas journalisten Leonid Parfenov, poeten Igor Irtenev och författaren Viktor Schenderovich . ' Jag upprepar alltid att det inte är nödvändigt att vara partisk för  Michail Chodorkovskij eller Platon Lebedev  för att förstå att denna sak är historisk. Den bestämmer väldigt mycket, för att inte säga hela den samhälleliga och politiska situationen i landet. Och man behöver inte vara partisk för dem för att  bege sig ut till aktionen den 15:e december kl. 10.00 vid Khamovnicheskij-domstolen, därför att rättsväsendet, en oberoende domstol, opererar endast utifrån lagen, och det är inte bara vad de åtalade utan vad vi alla behöver', sade Parfenov i ett uttalande ".  
Expressen, DN, Metro, Hbl

2010-12-13

engelskspråkiga "The Hindu": "Svenskar chockade efter den första terror-attacken på tre decennier"


-
Utdrag i översättning: "Svenskarna, med en tradition att välkomna immigranter och en transparent kultur, började att ifrågasätta det berättigade i sin egen självbild såsom en trygg nation efter mordet på dess statsminister Olof Palme 1986. Det bruala nedhuggandet av utrikesminister Anna Lindh 2003 blev en uppmaning till uppvaknande för många.

  Men det har inte skett några större terrordåd. 

' Vi hade ett terror-angrepp år 1970 av Röda Arme'-fraktionen från Tyskland, men om detta är en självmordsbombare så är det första gången i Sverige', sade säkerhetspolisens språkrör Anders Thornberg till Associated Press. "    

- skriver "The Hindu", representant för vise från Östern.   DN, SvDGP,
- Aftonbladet
                                     


Andra bloggar om:

2010-12-11

Cancun - är världen överens?


  Det verkar inte bättre. 

     SR - DNSvD  - BBC -Le MondeBBC (Ryska)
   
- - - - - - - -  

 Och trots allt inte överens med sin Skapare? Den,  som sedan länge är överens med sig själv, när det gäller världens klimat:

"Och Noa byggde ett altare åt HERREN och tog av alla rena fyrfotadjur och av alla rena fåglar och offrade brännoffer på altaret.
    När HERREN kände den välbehagliga lukten, sade han vid sig själv: 'Jag skall härefter icke mer förbanna marken för människans skull, eftersom ju människans hjärtas uppsåt är ont allt ifrån ungdomen. Och jag skall härefter icke mer dräpa allt levande, såsom jag nu har gjort.
    Så länge jorden består, skola härefter sådd och skörd, köld och värme, sommar och vinter, dag och natt aldrig upphöra.' "
              
                                                                 1 Mos. 8:20 - 22 

  Så länge jorden består...
- Aftonbladet

 

2010-12-10

ryska talesätt på nätet   I de världsvida protesterna mot att Wikileaks särbehandlas, hörs också den ryske premiär-ministern, Vladimir Putin. 
    Han har ifrågasatt den demokrati som låter sätta sådana som Julian Assange i fängelse, och har därtill, enligt lenta.ru, påmint om ett ryskt, "lantligt talesätt": "Vem's  kossa som än råmar, så borde eran kossa vara tyst". Detta sagt som en replik till de västliga ledare som har kritiserat Ryssland för sådana saker som de nu, enligt honom, själva gör sig skyldiga till.

 Och detta sägs medan det återstår några få dagar tills dess att domstolen i Moskva ska avkunna domen (15/12)  i "den andra Chodorkovskij-saken". 
    Enligt Radio Svoboda har en grundlig, professionell genomgång av turerna i detta mål avslöjat sådana motsägelser i stats-åklagarens åtal mot Michail Chodorkovskij, att det tydligen har gått att påminna om ett annat ryskt talesätt, från kommunist-tiden:
"En verklig kommunist ser till att partiet får sin del av allt, också av mutpengar"  

Vilkens kossa råmar?

  
DN, e-kuriren, SvD , Aftonbladet


Andra bloggar om: , , ,

2010-12-07

Är riktige Tintin död?

Enligt vad SvD och Independent skriver, är det så.
- -

  Men det här är väl en riktig Tintin:
-  - -
  Eller är Wikileaks frontfigur, Julian Assange, farligare än så?

    Intressanta synpunkter hörs idag från Wilhelm Agrell i DN - :
-"Det finns skäl att understryka att Wikileaks-materialet på flera sätt är problematiskt. Det föreligger således ännu inte i sin helhet utan kommer än så länge stötvis i mediala portionsförpackningar.."             
     
- och från årets nobelpristagare i litteratur, i SvD 
" Vad tycker du om Wikileaks?
– Min åsikt är dubbel. Å ena sidan är det formidabelt med transparensen, att allt kommer ut i ljuset. Det är bra att de lögner och intriger som alltid finns i politiken och makten kommer ut. Å andra sidan, om allt kommer ut i ljuset försvinner all form av konfidentialitet i politiken. Jag förstår inte hur en stat ska kunna fungera utan att en del saker kan hållas hemliga. Det underminerar staten och lagen och gör att själva essensen i demokratin är i fara."
- -
Andra bloggar om:

2010-12-03

Wikileaks och Conan Doyle

Sherlock Holmes in "The Man with the Twis...Image via Wikipedia
    
(Bilden: Kan Sherlock Holmes indirekt bidra med någon förståelse av fenomenet  Wikileaks?  Se längre ner i inlägget!)

Vilka kan sätta sig ned och gå igenom över 250.000 hemligstämplade - eller därmed närbesläktade  - amerikanska, dipomatiska handlingar, och göra en samlad bedömning av vad de innehåller, vilka risker som ett offentliggörande innebär, o.s.v?
  Likt en kvarnsten hamnar denna väldiga börda av sekretess-belagda informationer om vad som sagts och skrivits på människor, och den är förmodligen tyngre och mer kännbar ju större ansvar någon eller några har i de politiska eller militära kretsarna. Och vilka kan fatta de riktiga besluten när det gäller denna sak på olika media-redaktioner?