2010-12-26

generaliserande expert-utlåtande om slaviska broderfolk?  I samband med att det under Ukrainas nuvarande president Janukovich har dragit igång en kampanj mot oppositionella som tidigare har varit i regeringsställning, och den tidigare premiärministern Julia Timoschenko också har lagsökts, har representanter för såväl EU-kommissionen  som Nato uttryckt att de är angelägna när det gäller händelse-utvecklingen i Ukraina, och följer den uppmärksamt.
- - 
Press-konferens med Julia Timosjenko


    Julia Timoschenko har omväxlande omskrivits som misstänkt och som direkt skyldig till förskingring av de medel som tillställdes landet inom ramen för Kyoto-protokollet, under den tid då hon satt i makt-ställning.  Hon har under de senaste två veckorna kallats till förhör hos riks-åklagaren var och varannan dag. - -  Så lär också chefen för Bertold Beitz - centret vid Tysklands Råd för Utrikesfrågor, Alexander RAR, ha ansett att den pågående förföljelsen mot oppositions-ledaren är oetisk
  Bland annat säger han, enligt Unian.net :"..' Tyvärr är det så i Ukraina som det också är i Vitryssland och Ryssland att man tål helt enkelt inte opposition. Den som kommer till makten börjar direkt att förödmjuka och tillintetgöra sina medtävlare. Detta har ingenting att göra med demokrati. Tyvärr står de slaviska folken här långt efter folken i Västeuropa, där man förhåller sig med stor respekt till ledande politiker, även om de har förlorat i val', sade experten. ".  
- - 
  Men hur ska man annars uppfatta detta tyska expert-utlåtande vad det gäller formen? Är det en nykter bedömning som eventuellt ger oss nycklar till att förstå de slaviska broderfolkens mentalitet bättre, eller är det att uppfatta som generaliserande och på gränsen till  rasistiskt?

  Intressant om Ukraina, historiskt i  Aftonbladet
    och om Vitryssland , Carl Bildts insändare för International Herald Tribune tillsammans med tre andra EU- utrikesministrar i  Vasabladet,  International Herald Tribune Inga kommentarer: