2010-12-15

i väntan på rättvisan   Olika ryska, web-baserade media reagerar idag på att domen i den andra fasen av saken mot f.d. "Jukos"-ansvariga Michail Chodorkovskij och Platon Lebedev sköts upp till den 27:e denna månad. 


  Bland andra  Grani.ru skriver att utanför rättegångs-salen hade ett tusentals personer samlats för att genomföra en aktion "i väntan på rättvisan". De bildade en tyst kedja och delade ut ett häfte. 
(bild från Grani.ru) 


  Ur artikeln:   " Bland de som uppmanade till deltagande i aktionen kan nämnas journalisten Leonid Parfenov, poeten Igor Irtenev och författaren Viktor Schenderovich . ' Jag upprepar alltid att det inte är nödvändigt att vara partisk för  Michail Chodorkovskij eller Platon Lebedev  för att förstå att denna sak är historisk. Den bestämmer väldigt mycket, för att inte säga hela den samhälleliga och politiska situationen i landet. Och man behöver inte vara partisk för dem för att  bege sig ut till aktionen den 15:e december kl. 10.00 vid Khamovnicheskij-domstolen, därför att rättsväsendet, en oberoende domstol, opererar endast utifrån lagen, och det är inte bara vad de åtalade utan vad vi alla behöver', sade Parfenov i ett uttalande ".  
Expressen, DN, Metro, Hbl

Inga kommentarer: