2010-12-03

Wikileaks och Conan Doyle

Sherlock Holmes in "The Man with the Twis...Image via Wikipedia
    
(Bilden: Kan Sherlock Holmes indirekt bidra med någon förståelse av fenomenet  Wikileaks?  Se längre ner i inlägget!)

Vilka kan sätta sig ned och gå igenom över 250.000 hemligstämplade - eller därmed närbesläktade  - amerikanska, dipomatiska handlingar, och göra en samlad bedömning av vad de innehåller, vilka risker som ett offentliggörande innebär, o.s.v?
  Likt en kvarnsten hamnar denna väldiga börda av sekretess-belagda informationer om vad som sagts och skrivits på människor, och den är förmodligen tyngre och mer kännbar ju större ansvar någon eller några har i de politiska eller militära kretsarna. Och vilka kan fatta de riktiga besluten när det gäller denna sak på olika media-redaktioner?
  Vissa diskussioner som jag har uppfattat röjer något av den vånda som ansvariga känner, och inte minst då ansvariga publicister.
Redan innan detta material publicerades, först av fem stora nyhets-media - brittiska The Guardian, amerikanska The New York Times, franska Le Monde, spanska El pais och tyska Der Spiegel - gjordes naturligtvis överväganden.  The Guardian menade tydligen att "det som väntar på att publiceras ska publiceras",  medan Le Monde invecklar sig mer i ett resonemang om vilka grannlaga förberedelser som gjordes och vilka följder som eventuellt  skulle kunna bli.


Är detta Wikileaks agerande "otillbörligt", eller är det publicistiskt fullt försvarbart?  
 Idag diskuterade Aftonbladets chefredaktör Jan Helin med socialdemokraternas utrikespolitiske talesman Urban Ahlin - se länk: "Medier kritiseras för Wikileaks-avslöjanden"- där diskussionen också kan höras. 
   
- -
   Annars förekommer det olika grepp för att komma till rätta med "kvarnstenen". T ex denna rysk-språkiga kommentar


Här ett utdrag i översättning:  " I Conan Doyle's novell 'Den andra fläcken' söker Sherlock Holmes ett brev , som har stulits ifrån bostaden tillhörande den engelske ministern för europeiska angelägenheter. Och som den som har drabbats av förlusten förklarar för honom , så hade detta brev skrivits ' i något ögonblick av irritation': 'Vissa fraser är av synnerligen upprörande slag, och ett offentliggörande skulle utan tvivel röra upp den allmänna opinionen i England. Och ännu mer, Sir, jag kan utan att sväva på målet säga, att inom en vecka efter ett offentliggörande av brevet skulle vårt land komma att dras in i ett stort krig'. 
   Holmes listar direkt ut vem som är brevets författare, men yppar inte namnet för läsaren. Sir Arthur var inte påläst på den internationella politiken. Den situation som han hade iscensatt var alltför fantastisk. De europeiska monarkerna korresponderade inte sällan inbördes, de förde filosofiska samtal, de gav varandra råd i vardagliga spörsmål, de kämpade med varandra, men i den praktiska diplomatien kan man knappast finna några fall, där ett skarpt ord i korrespondensen mellan de härskande har utlöst ett krig."


 
Se också : DN, SvD, SvD, Sydsvenskan , Aftonbladet, Aftonbladet och  Hammer of Truth:"We  the masses are still not seeing the big picture..."
x

Enhanced by Zemanta


Andra bloggar om:

Inga kommentarer: