2011-12-25

Frälsning för folket, eller frälsning från det ?

     Enligt evangelium uppenbarade sig en ängel för Josef när han hade fått klart för sig att Maria var gravid, och talade om att han inte behövde skilja sig från henne fördensskull. Ängeln sa:" ..hon skall föda en son, och honom skall du giva namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk ifrån deras synder"   

    - Matteus evangelium kap. 1:21


    När Jesus sedan växte upp och inledde den verksamhet som fick till påföljd att han blev älskad av somliga och hatad av andra, och efter att hans fiender hade gillrat en fälla för honom och fått honom fälld både för brott mot Mose lag och för att vålla allmän oordning i landet, då blev han korsfäst. Men hans lärjungar gjorde den erfarenheten att de både såg och hörde Jesus efter hans död .  Gud hade uppväckt honom från de döda!
    Den första församlingen blev snart lika förföljd som Jesus själv hade varit, men utrustad med ordet och den helige Ande kunde den vittna om Herren Jesus Kristus överallt. En av de största motståndarna till Jesu lärjungar och hans undervisning var Saulus. Men Saulus blev omvänd och hette därefter Paulus.    Och när Herren kallade Paulus, sa han bl.a. till honom " ..res dig upp och stå på dina fötter; ty därför har jag visat mig för dig, att jag har velat utse dig till en tjänare och ett vittne, som skall vittna både om huru du nu har sett mig, och om huru jag vidare skall uppenbara mig för dig.Och jag skall rädda dig såväl från ditt eget folk som från hedningarna. Ty till dem sänder jag dig.."  
                                                         - Apostlagärningarna kap 26:16 - 17  


   Så Jesus frälser inte bara människor från synden, han frälser också från sådana människor som håller fast vid synden. Han skulle "frälsa sitt folk från deras synder" i Matt. 1:21, men han frälste, eller räddade,  aposteln Paulus från samma folk, när de inte ville omvända sig. 


   Och även ifrån vårt folk!


    (!)
   Diverse Jul-reflexioner: UNT, Aftonbladet,Barometern, GP, SR  Andra bloggar om:

2011-12-23

Ansatta från två håll?   Sveriges regering har tydligen ställt till det för oss, och riskerar att göra vårt land  osams med Etiopien på grund av de båda fängslade  journalisterna, Schibbye och Persson, och med kineserna på grund av Saab , och med alla människor, på grund av ohederlighet  och  synd.


   Vill det sig illa kan Sverige hamna i den situationen som Israel gjorde på profeten Jesajas tid:  " Och HERREN uppreser mot dem Resins ovänner och uppeggar deras fiender,araméerna från den ena sidan och filistéerna från den andra, och de äta upp Israel med glupska gap. Vid allt detta vänder hans vrede icke åter,.." 
                                                                                                             
                                                                   - Jes. 9: 12 ( strax  efter den i jultider kända texten


   ".. hans hand är ännu uträckt!"


Säck
   

   Tid för säck och aska..


   Expressen, GP,   SRAndra bloggar om: , , ,

2011-12-19

Saab i fablernas grepp?


    Vem har hört talas om en Saabeltandad tiger? Jag har iallafall inte gjort det.
   Men jag har hört talas om en del andra djur, i diverse fabulerande talesätt , under resans gång med Saab, på sista tiden:

  En Åsna mellan två hötappar,
    Kon som dör medan gräset växer,
      En vit Kanin ur hatten
         och Bocken till trädgårdsmästare

         

       Är det berättelsen  i ett nötskal..
  SvD, SR, GP, GT, Aftonbladet    Andra bloggar om:

2011-12-18

Putin - och Bibeln som försvann


    Putin fick förklara sina uttalanden om oppositionen under det direktsända TV-programmet i torsdags, efteråt, ser jag.   News.mail.ru (rysk text)

   Men vad han sade om Bibeln har ingen begärt någon förklaring till vad jag vet. Men det har uppmärksammats och väckt en del debatt på ryska webben. Under direktsändningen, alldeles i början , så var det en ortodox präst vid namn Maxim som reste sig och ville höra Ryska Federationens premiärminister säga några ord om religionens ställning i Ryssland.     Han frågade:"Det är en känd sak att allt var bättre i vårt land på den tiden då läraren, läkaren och prästen stod främst".         Prästen klagade över att det i de ryska lärosäterna är mindre än 50 av Moskvapatriarkatets kyrkor representerade med bönerum,  medan det i fängelserna finns mer än 1000 sådana. Dessutom intresserade sig prästen Maxim för perspektiven på stödet för just  den ryska utbildningen och förbättrandet av televisionens moraliska kvalitet.
  Putin svarade:"” Människor med en demokratisk övertygelse menar att det inte är behövligt att ge mycket tid år representanterna för våra traditionella religioner i radio och TV". Premiärministern underströk vid flera tillfällen att Ryssland är en sekulär stat och att dess sekulära karaktär måste stärkas. Putin anmärkte dock med ett beklagande:” Vi har förlorat värden som hörde samman med den moraliska kodex som byggde kommunismen”, men tillade strax  att alla värden som tillhörde den omtalade kodexen “är ett utdrag ur Bibeln”. Som regeringschefen uppfattade saken höll sig “våra traditionella samfund” vad det gäller basvärden till denna ståndpunkt.
“ De religiösa samfundens verksamhet i lärosäten, liksom i det militära och i fängelserna, kommer att stödjas” - sade Vladimir Putin .   Credo.ru

  "Putin jämförde den moral-kodex som byggde kommunismen med Den Heliga Skrift" - utropar en rubrik bland många.
- - 
  Kan man alltså dra den slutsatsen att han skulle vara lika glad om Bibeln kom igen som moral-kodex, som om " Det kommunistiska manifestet" gjorde det!? 
  - Vilket prat!


   Skånskan, SVT Andra bloggar om:

2011-12-15

Och en kopp thé..

  
Protestmötet mot förfalskade valresultat och för rättvisa val som hölls på Bolotnaja-torget i Moskva i lördags, har uppskattats för att det genomfördes i så god ordning, utan några andra provokationer än de rent verbala. 
 Arrangörerna var själva nöjda. President Medvedev har skrivit på sitt Facebook-konto, att han inte kunnat hålla med om de slagord som ropades, men att folk har rätt att uttala sin ståndpunkt, och att det var "bra, att allt  skedde inom lagens ramar". 
    Tidningen "Izvestija" publicerade en artikel två dagar efteråt med rubriken "Mötet på Bolotnaja slog rekord i gott uppförande" 
- - 


   Och idag var det tid för premiärminister Putin  , som i ett årligen återkommande,direktsänt TV-program ställdes inför direkt inringda, mailade och sms:ade frågor från hela Ryska Federationen, och som direkt också fick frågor om händelsen i lördags, och om de opinioner som kom till tals.

  Skulle han klara av den frågan utan att på något vis misskreditera det mötet?


2011-12-13

Dess kritiska hjärta


  Igår tog Stockholms kommunfullmäktige sitt beslut om att bygga ett nytt Slussen, det femte i ordningen sedan 1600-talet. Dessa planer har väckt motstånd, och det stod också några och demonstrerade utanför stadshuset på kvällen .

  - -
- - - - -


"Slussen är Stockholms hjärta" skrev författaren Herman Lindqvist i Aftonbladet häromdagen, när han bl.a. framförde tekniska invändningar mot ombyggnads-projektet, som strax motsades av en projektchef i samma tidning.

  
SvD, Ekuriren, Andra bloggar om:

2011-12-11

Spärrstaket på modet  Det ska tydligen vara rutmönstrat i Ryssland i år.   

Spärrstaket i Moskva i går när stora skaror samlades för att demonstrera mot  de riggade valresultaten den 4 dec.

Spärrstaket i Stockholm igår när högerextrema krafter demonstrerade och möttes av motdemonstranter

- -
Också Moskva

   SR, Expressen

Andra bloggar om:

2011-12-10

Om en internationell konferens


  Guds vishet talar i Ordspråksboken, kapitel 8 :"Genom mig regera konungarna och stadga furstarna vad rätt är." - vers 15


   Har inte Guds vishet nu på ett övertygande vis hört av sig  genom USA:s utrikesminister, Hillary Clinton? Under den internationella konferensen om frihet på nätet, som hölls i Haag i Holland i dagarna två, så höll hon ett av inledningsanförandena, och visade sig vara  insatt i frågorna, och formulerar också ganska väl den aktuella situationen för t.ex. bloggare utöver världen, och vad som utgör de reella hoten mot friheten på nätet i dessa dagar:
  " Just nu,  i olika internationella forum, arbetar en del länder på att förändra hur internet sköts. De vill förändra det nuvarande multi-intressent-anslaget, vilket omfattar regeringar, den privata sektorn, och medborgare, och som stöder det fria flödet av informationer i ett enda globalt nätverk. I dess ställe vill de införa ett system som är cementerat i en global kod som utvidgar kontrollen över internet-resurser, institutioner, och innehåll, och centraliserar denna kontroll i regeringars händer".  /Hela fru Clintons tal på engelska - här/
  
  Under lördagen kunde man bl.a. ta del av intressanta rapporter från enskilda som har prövat på påfrestningarna att försöka använda internet i länder där olika former av frihetsbegränsning råder. En bloggare från Syrien, Amjad Baiazy, som sattes i fängelse tidigare i år, men som kommit ut därifrån, sade några ord: "Varje medborgare kan använda twitter för att kommunicera med hela världen... För två dagar sedan blev min vän Razan Ghazzawi fängslad, för att ha uttryckt sin åsikt.... Jag blev arresterad i maj 2011 och blev torterad. Det är inte så en regering ska behandla sina medborgare.... Jag vill uppmana regeringar att strida för frihet och rättvisa på internet och för medborgarnas säkerhet, inte bolags och regeringars". 
   /Några meningar ur talet som skickades ut genom twitter-meddelanden/  


  Till konferensen , som kunde följas online genom Hollands utrikesministeriums webplats och via Facebook, kom det också twitter-meddelanden, som bland annat upplyste om svårigheterna för dem som använder sociala media i Ryssland i dessa dagar. Vkontaktes upphovsman, Pavel Durov, har t.ex. uppmanats att infinna sig hos åklagarmyndigheten i S:t Peterburg, eftersom han vägrat att på säkerhetspolisens uppmaning släcka ned diskussionsgrupper som samlat dem som är motståndare till "Enade Ryssland". - Gazeta.ru  Yle.fi

SR, Kristianstadsbladet
  Aftonbladet, SvD opinion: "Positiv frihet kommer inifrån"

Andra bloggar om:

2011-12-08

En samhällskritisk film-regissör ska hjälpa den maktfullkomlige ledaren i valkampanjen


   "Enade Rysslands" ordförande har nämnt Stanislav Govoruchin som den som blir chef för den stab som ska leda hans valkampanj inför presidentvalet i mars. - Lenta.ru, Radio Eko Moskva


  Vem är denne Govoruchin? Jag har vissa intryck av honom, då han har framträtt som en djärv kritiker av oligark-väldet på 90-talet, och även under 2000-talet uttalat vissa omdömen om Ryska Federationens nuvarande premiärminister, som knappast kan sägas vara hedrande. Men under "Enade Rysslands" kongress nyligen utbrast han tydligen  i ett bedrövligt lovtal till "den store ledaren" .
  Detta är alltså film-regissören som kan tänkas "regissera" Rysslands "kommande tsars" återvändande till presidentposten. 

  Och han är förvisso omdiskuterad. Bara några synpunkter från ett debatt-forum:

  A: " Govoruchin - du borde inte krypa ned i detta smutsiga och nedriga träsk - avsäg dig detta! Ditt namn blir bortglömt och du själv kommer att få skvimpa runt i slaskhinken och sedan kastas på soptippen."
B: - "Han har länge varit i politiken, och stod där redan vid starten av 'Enade Ryssland'". ..
      C: - " Govoruchin har redan länge sprattlat runt . Om Vysotskij skulle levt idag hade han inte tagit honom i handen"
D:-  " Det är inte jag övertygad om. Kanske rentav Vysotskij skulle sitta i Duman enligt 'Enade Rysslands' lista".
 E:  - " 'En tjuv ska sitta i fängelse' - han hade knappast suttit i Duman".


  Den delen av diskussionen avslutades sålunda med en påminnelse om premiärminister Putins uttalande om Chodorkovskij, redan innan den domen föll , i januari i år.


  HD, SR, Expressen om "Bloggaren som utmanar Putin". Andra bloggar om:

2011-12-07

Kings Kapital: Målet står och stampar..


   Målet mot de ansvariga bakom "Kings Kapital" har stått och stampat hela hösten, enligt vad de förlustdrabbades advokat, Ivan Bodnaruk, säger.

   Jo, det blev en sjunde förhandling den 18:e november. Men det dröjde flera dagar innan någonting skrevs om det, och då mest på enskilda bloggar och hemsidor. Denna gång, den åttonde gången, den 6:e december, skjöts målet upp för förmodligen sista gången. Nu ska det läsas igenom, och det kommer att ta fjorton rättegångsdagar i följd- (OBS! pågår - t.o.m. 20/12 ! ) - sex timmar om dagen, med början idag.

         Och idag är det en hel del artiklar i allmänna, ryskspråkiga media om detta. Jag har översatt en av dem  som bygger på innehållet i den video som syns i samma  artikel:

-

Genomgången av målet “Kings Kapital” som skulle ha börjat i Dneprovskij-domstolen i huvudstaden , har ånyo skjutits upp. Orsaken : det saknades en tolk till en av de åtalade, som sade att han inte förstår det ukrainska språket. Jag ska påminna om att i ruljansen misstänks pastorn för församlingen “Guds Ambassad” , Sunday Adelaja, och fem f.d. medarbetare inom finansbolaget. Enligt uppgifter i förundersökningen har pastorn, tillsammans med styrelsen för “Kings Kapital” på ett bedrägligt vis tillförskansat sig 50 miljoner ukrainska griven. Till “pyramiden” gavs pengar huvudsakligen av medlemmar i “Guds Ambassad”. Bland dem finns många som än idag försvarar Adelaja.

2011-12-04

DDOS ?


  Flera webbaserade media har angripits och slagits ut under denna dag i Ryssland, vilket våra svenska nyhetsmedia också rapporterat om. 

     Ryska nyhetsmedia skriver om det, men använder generellt en annan term. När vi i Sverige talar om "cyber-attacker" eller "hackare" så används i Ryssland ett ord som består av fyra latinska bokstäver "DDOS".
   Se t.ex:  Vedomosti

      Ett litet nytt begrepp för mig, men när jag söker efter det på webben så finns det ju också på svenska. Men det används tydligen inte så frekvent i nyhetsrapporteringen.
   
   Hursomhelst:  den oberoende valövervakningsorganisationen Golos' websida slogs ut redan tidigt på morgonen i Ryssland , och även så Radio Eko Moskva's webplats, och senast hörde jag ryktas något om att partiet Jabloko's hemsida också har attackerats.

  Radio Svoboda har gjort en kort intervju med "Eko Moskvas" chefredaktör, Alexej Venediktov, som jag har översatt, efter att ha följt vederbörande något på hans twitter, och tagit del något av den frustration och vånda han har upplevt denna dag, över att i det kritiska ögonblicket sakna tillgång till den annars så väl inkörda tekniken :

2011-12-03

"Ramot" - vad är gemensamt?

  - Läs "Roma" baklänges så blir det "Amor", sade katolske biskopen Arborelius under det samtal som hölls i Elimkyrkan i torsdag kväll, och gjorde därmed viss reklam för den andliga  tillhörighet  ( Alltså: - läs "Rom" baklänges så blir det "kärlek", för det är ju vad "amor" betyder)  som han tvivelsutan räknar som sin egen, och som den Romersk-katolska kyrkan ibland  generöst erbjuder, på sina egna villkor.                                                                                                                                                                                                                                                              


Fr. v. - Arborelius, Hedin och Gustavsson - tre skickliga ordvändare  i  samtal."Amor"? -Så kan man vända på orden.  


Jag får en annan association - från Bibeln. Det står om "Ramot" där. 


  Vad är Ramot? 


  I ett visst läge framstår Ramot  som en gemensam angelägenhet för ett splittrat Guds egendomsfolk. I första Konungaboken's sista kapitel , kan vi läsa om hur konungarna över Israel respektive Juda tillfälligt enas om att angripa Syrien, för "Ramot i Gilead" - 1 Kon. 22. 


   Men detta projekt visade sig vara ödesdigert. Det skapade bara förutsättningar för en flod av lögnandar som hotade att dra  med sig hela folket, alla Israels tolv stammar, i en kompakt förvillelse.


  Om det inte hade funnits en annan HERREN's profet där, Mika, som på sätt och vis representerade den totala och absoluta övergivenheten och ensamheten - med Gud.
  Det kanske räddade några. 


    


    Hela samtalet på Bambuser - här - / -    Bloggar: Aletheia, Bengts blogg - och Ulf Ekman tidigare i år om "..den gemensamma kristna historia som Rom gestaltar


    Dagen  - Dagen igen, om "gemensam framtid" o.s.v  Andra bloggar om:

- - - - - - - Två kommentarer - - - - - - - - - - - - - Marguerite har lämnat en ny kommentar till ditt inlägg ""Ramot" - vad är gemensamt?": 

Ja,Tack och Lov för Herrens profeter!!!...Ordvrängare finns det alldeles för mycket av!!!...Vi behöver fler profetröster i detta land,som så djupt har sjunkit i sitt avfall...Kram till dig,Hans!!! Upplagd av Marguerite för 
SUB UMBRA den 3 december 2011 20:41


-


MyTwoCents har lämnat en ny kommentar till ditt inlägg ""Ramot" - vad är gemensamt?": 

Frid Hans. Kul att se dig!

Tänkte på det där med Roma baklänges. Amor är ju intressant nog något vi förknippar med Eros och den köttsliga kärleken (såsom en skökas?). Agape kanske mer intressant som representerar den himmelska, gudomliga kärleken.

Jag tror stora delar av kristenheten kommer låta sig förföras. Många är redan andligt berusade.

mvh
Daniel www.aletheia.se 


( dessa kommentarer försvann tidigare från det ordinarie kommentatorfältet genom ett tekniskt missöde ) 

Sverige anklagas för valfusk


  Ryska TV-kanalen NTV sände igår kväll ett program där Sverige tillsammans med USA anklagas för att med subversiva avsikter stödja vad som annars har kommit att uppfattas som en oberoende organisation för valövervakning - "Golos". 

SR, DN om saken, Sveriges Ambassad i Moskva har reagerat

  Tydligen var avsikten med detta TV-program att skapa de mediala kulisserna för att komma åt organisationen "Golos". Samtidigt är denna organisation nämligen dragen inför rätta i en blixtsnabb process som lär ha lett till utdömandet av böter på 30.000 rubel - också igår.
        "Radio Svobodas" journalist kunde närvara vid rättegången, och sammanfattar situationen:" Åklagarens biträde förklarade...att orsaken till att det hade väckts åtal mot 'Golos' var, att Centrala Valberednings-kommissionen's chef, Vladimir Tjurov, hade vänt sig med en skrivelse till ryske riksåklagaren den 26 november. Den skrivelsen avslutades med en mening om att  ' ..med utgångspunkt från en system-analys av organisationen 'Golos' verksamhet, menar Centrala valberednings-kommissionen att denna organisation kan  genomföra försök att tillförskansa sig myndighets fullmakter'.."

Jevgenij Kiselev
  Vad är NTV för en TV-kanal?2011-11-27

Kyrkan som Chrustjov gjorde till biograf


Romerska katoliker i Sevastopol firade igår 100-årsjubiléet efter att kyrkan till martyren Clemens minne restes där 1911. På trettiotalet togs den i beslag av sovjetiska myndigheter, och 1958 gjordes den till biografen "Druzchba". 

 Och den är fortfarande biograf .


Biografen "Druzchba" (=vänskap) i Sevastopol på Krim - sedan 50-talet använd som biograf


        Igår samlades c:a 150 fromma katoliker med biskop Bronislav och firade gudstjänst utanför den gamla kyrkobyggnaden: " Vi har samlats utanför vår kyrka för att be och anropa Herren Gud att visa sin barmhärtighet, så att vår helgedom, som är vår,  så snart som möjligt återskänkes åt oss troende. Men än så länge har vi inte tillträde..." - Unian.net

Sevastopol's stadsråd har vid ett flertal tillfällen under årens lopp, sedan självständigheten,  vägrat att vederlagsfritt  återlämna den gamla kyrkobyggnaden. Första gången var 1999 och senaste gången den 13:e september i år.  
    I samband med gudstjänsten påmindes också om "holodomor" -  svältkatastrofen i Ukraina på trettiotalet. 


   SvD om advent
-
     ( Apropå: Samtalskväll mellan evangelikaler och katoliker 1/12  - Elimkyrkan,  Aletheia )

     Andra bloggar om:

2011-11-25

Risk för ras - Snoras!

     Förra veckan tog den litauiska staten över banken “Snoras” efter att den, enligt uppgift,  hade visat upp alltför  stora underskott i sina bokslut. Folk ställde sig i långa köer på gatorna för att få ut vad de kunde ur bankomaterna.
  Denna vecka hörs om en ny regel för “ordning och renhet” i staden Vilnius, Litauens huvudstad, som förbjuder att både be om och giva  allmosor på stadens  gator. “Fattiga, som begär allmosor, förstör stadens utseende” 
  Som om det låg något i luften…


 Banken “Snoras” och dess ägare, Vladimir Antonov från Ryska Federationen, som greps i London igår efter att ha blivit internationellt efterlyst av de litauiska myndigheterna

   DN, GP, DI

Andra bloggar om:

Poesi sen

Klicka på - för förstoring.
Andra bloggar om:

2011-11-18

Kings Kapital - sex korta förhandlingar sedan i augusti !

..uteblivna jurister, uteblivna tolkar och Adelajas bibelläsning är i stort sett vad det hittills har handlat om. Förutom en ganska  färgsprakande show omkring domstolen emellanåt, med demonstrerande anhängare till Adelaja, och motståndare också, ibland , i vad  mån de lyckas komma i närheten.. (se bild)


   Blogred/jag har följt så gott jag har kunnat. Men under höstveckorna har det blivit trögare än det har varit tidigare -  före domen mot Julia Timosjenko -  att få fram uppgifter genom ryskspråkiga media. Nedan följer några utdrag från ett antal nyhetsartiklar på webben, korta sammanfattningar från varje rättegångs-tillfälle. 
- - 
dneprovskij x
Utanför domstolen 27/9: “Sunday – var är mina pengar? Jag bor nu på vandrarhem 
- -  
  
 25/8 förberedande sittning i Dneprovskij-domstolen - första rättegångsdagen, då Adelaja inte deltog 

Detta har jag skrivit om på bloggen


    13/9 andra rättegångsdagen-  då Adelaja deltog
  “Dneprovsk's regionala domstol beslutade att skjuta upp förhandlingen i saken mot pastorn för 'Guds Ambassad..o.s.v. ' till den 27 sep. kl. 12:00 “ 

Jag var själv i Ukraina då, och stod med i hopen utanför domstolen, och har skrivit om detta här  på denna blogg.


2011-11-17

Anklagad av “den barndöpte”?

“Den sista baptistiska predikan” läser jag om i en artikel i  Dagen. Är det möjligt? Baptismen i vårt land beskrivs i denna artikel på ett delvis frustrerat vis. Ska man dra den slutsatsen att den nu är ett avslutat kapitel? 
- - 
baptisterna xx
- -   
Det kan väl inte vara så illa att man är redo att  ge den babyloniska kyrkotraditionens villfarande dop rätt? Konsekvenserna  för den väckelsekristendom som vill stå “utanför lägret” är givna.

Hebr. 13: 13   ”Låt oss alltså gå ut till honom ‘utanför lägret’ och bära hans smälek.”    -

2011-11-11

Rörande oense


   Swärd var värd - i sin baptistkyrka från 1800-talet - när det teologiska samtalet mellan  domprosten i Stockholm,  Åke Bonnier,  och Livets Ords-pastorn Ulf Ekman, under Swärds moderation, fördes i går kväll.
- - 
Elimkyrkan torsdag 10/11
- -  
Först fick samtals-parterna berätta litet om sig själva, sin bakgrund och uppväxt och varför de hade hamnat just där de hade. Och även om sitt privatliv. Sedan kom samtalet in på stora områden -  om utveckling och tillstånd i Svenska kyrkan efter de senaste årens riksdags- och kyrkomötesbeslut om könsneutrala äktenskap, om Svenska kyrkans “internationella isolering” – om det kristna budskapet, vad det egentligen är – försoningen enligt Skriften och i kyrko – och väckelsehistorien, uppfattad på olika vis– om evigt liv och eviga straff – om “Abrahams välsignelse”, d.v.s. om att vara materiellt välbeställd som kristen – eller  ej.


   Vad sade då prästen och f.d. prästen angående dessa ämnen? 


   Det går att både se och höra i efterhand – här. ( börjar c:a en halvtimme in på klippet)

2011-11-10

Berezovskij vs. Abramovich

   “Det var en gång två  affärsmän som tillsammans arbetade på att skaffa sig tillgång till ‘Sibnefts’ aktier, som inte bara blev partners, utan även nära vänner, och var det så länge Berezovskij inte föll i onåd i Kreml. Berezovskij lämnade Ryssland och Abramovich stod inför ett val: att förbli lojal mot Berezovskij – eller att utnyttja hans svårigheter för egen vinning. Abramovich valde det andra alternativet och demonstrerade därigenom att ‘ rikedom och inflytande betydde mer för honom, än vänskap och trohet’, och ‘ i detta sammanhang har han kommit dithän att han i allt har börjat förneka att något som helst vänskapsförhållande har funnits mellan honom och Berezovskij’” 


     I flera långa rättegångar i London står ord mot ord på ett vis som får den icke helt opartiske “Novaja” – journalisten Vera Tjelijtjeva att emellanåt sucka ljudligt och samtidigt reflektera personligt:
Abramovich x 2

2011-11-09

Europa är Grekland

  Den senaste tidens ryckiga turer i Aten har väckt oro. Mycket handlar tydligen om farhågor för otillräckliga nationella nivåer. Plötsligt ropas det bestämt på kontroll och överstatlighet. 

Var det inte det ingen ville ha?
-
sokrates x 
 
Andra bloggar om:

2011-11-08

Begrepp om Guds Sons ansikte?

  En radikal grupp franska katoliker – Civitas – har med en viss Alain Escada i spetsen dragit igång vad som av andra har kallats en “kulturell intifada”. Om man besöker deras hemsida och tittar litet runt i fransk – och engelskspråkiga media framtonar bilden av ett sällskap som tycker att Kristofobien har gått för långt när Kristus i några kulturella evenemang blir illa trakterad. Deras uttalade avsikt är att “försvara Kristi heder”.En konstutställning i våras innehöll en famös tavla - “Piss Christ” -  och ett teaterstycke som spelas upp i Paris under hösten avslutas med att en stor bild av Frälsarens ansikte sölas ned med vad som ser ut som avföring.    

Le Visage I De demonstrerande katolikerna har kunnat räknas i tusentals (5000 enligt deras egna uppgifter, och 1000 enligt polisens) , och vid något tillfälle har de t.o.m. trängt in i teatersalongen och gått upp på scenen med sina plakat och demonstrerat.
  Protester mot de protesterande har också hörts – ärkebiskopen i Paris har fördömt agerandet, och talat om en “liten grupp som utger sig för att representera den katolska kyrkan utan något som helst mandat” , och Paris borgmästare, Bertrand Delanoë , har uttryckt sin  “bestörtning och oro ”.
-   -
  Ordföranden för Civitas ondgör sig nu över - efter det att Charlie Hebdos redaktion blivit ödelagd genom en brandbomb - att deras fredliga demonstrationer tidigare har likställts med islamistisk terror: “Civitas har aldrig vare sig brukat eller främjat våld -nu får det vara  nog !”.
   
Mer om Hebdo i SvD, DN , Aftonbladet – och om “högerextrema” Civitas  i   Expo

Andra bloggar om:

2011-11-07

Det trovärdiga vittnet – Jesus

     
I Nya Testamentet står det att Jesus är det trovärdiga vittnet – Uppb. 1:5

     Följdaktligen – när Jesus blev dragen inför rätta, och man kallade på folk för att de skulle vittna mot honom - -  Matt. 26: 59 – 61 - -  då kallade man samman vittnen mot det trovärdiga vittnet.   Sedan dess har, under historiens gång, många trätt upp för att vittna mot Honom.
jisr x
  Om någon vill skaffa sig en uppfattning om Jesus och vad Han har sagt, så kan han, eller hon, få att göra med sådana som vittnar mot det trovärdiga vittnet. Om bloggens läsare händelsevis skulle höra till det slag av människor som vill skaffa sig en korrekt uppfattning om Jesus Kristus och vad han har sagt, så ta gärna reda på det. Inte vill du bli ett sådant vittne som vittnar mot det trovärdiga vittnet?

   Det vore ett falskt vittne.Andra bloggar om: ,

2011-10-30

Islam missförstår allt

Islam   

Islam är verkligen en religion av rang. Men det är en tragisk religion, vars stora tragedi består i att det den värdesätter främst – Skriften – verkligen skulle kunna leda rätt, om det inte var för Koranen. Koranen påstår att den ger den riktigaste tolkningen av Skriften, d.v.s. vad som tidigare har uppenbarats för profeterna Noa, Abraham m.fl.  Men Koranen står i vägen för sanningen. 

Mitt under det att blogred. och några till från Maranataförsamlingen i Stockholm var ute och sjöng och evangeliserade i Rinkeby i går, var det nära att vi  fick avlägga en examen i Koran-kunskap. Det hade säkert blivit minus. Men faktum är att jag, medan jag filmade några av dem som deltog i evangelisationen, plötsligt blev tilltalad av en muslimsk man, som uppmanade mig att läsa Koranen. Eftersom blogred. hade förberett sig på att eventuellt samtala med muslimer, som det finns gott om  i Rinkeby, hade vissa förberedelser gjorts med en av Koranens suror, den som bär överskriften “Jona”, det är den tionde suran.
2011-10-29

De var inte alla gånger överens..

   icke överens x    Arne Imsen och Lewi Pethrus skakar hand –  en sällsynt bild  - från tidningen Midnattsropet nr. 20 /1970


       LP var i Örebro och höll presskonferens och informerade om KDS. Arne Imsen och några tillsammans med honom som representerade tidningen Midnattsropet kom för att ställa någon fråga. Efteråt gick Arne fram och hälsade på LP, kan jag läsa i tidningen Midnattsropet nr. 20/1970.

2011-10-22

Nutida Israels historia – berättad i kläder

   I Israel har tydligen en utställning öppnats, om vilken en artikel i Haaretz , inte utan en viss pessimistisk underton, har något att förtälja:


    (ett utdrag i svensk översättning )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Av Shahar Atwan                                       
Utställningen “ATA – en berättelse om en fabrik, ett mode och en dröm”, som öppnade den 6:e oktober vid Eretz Israel-muséet i Tel Aviv kunde inte ha kommit vid en bättre tidpunkt än nu, mitt i en period av social protest, säger intendenterna.
- -               
ata         - "ATA symboliserar en längtan efter ett Israel från förr, det Israel som tar hand om sina arbetare", säger Eran Litvin. “1957 var det en stor kris på fabriken eftersom de hotade att avskeda folk i effektivitetens namn, och arbetarna lät det inte ske. Genom åren var arbetsgivarna avgjort för sina anställda och under 1980-talet började disintegration och privatisering."


2011-10-12

Sju svåra år?

  Julia Timosjenko fick sju år. En kör av allvarliga röster hörs nu resa invändningar mot den domen – i Ukraina , över Europa och världen. Men kvar står en dom med en närapå biblisk symbolik över sig. Sju år. Sju svåra år.
- - 
   Julia Timosjenko i Pecherskij Sud Domaren Kirejev läser upp domen över Julia Timosjenko i Pecherskij-domstolen i Kiev igår
- - 

AftonbladetE-kuriren, DN, SvD, Kristianstadsbladet, Unian.net,: “Vita Huset uppmanar till att frige Timosjenko..” CNW:”We strongly suppport the position taken by President Obama in his press statement made today, and we urge the Ukrainian government to take immediate steps to rectify this egregious wrong. “ Andra bloggar om:

2011-10-07

På ett virtuellt cafe’ i S:t Peterburg


  - sitter jag  och undrar något över de ryska kulturskribenternas mödor för att på sitt slaviska modersmål få fram den Svenska Akademiens motivering till att Tomas Tranströmer borde få årets Nobelpris i litteratur:.
Den lyder :” ”för att han i förtätade, genomlysta bilder ger oss ny tillgång till det verkliga”.

 Radio Svoboda:” своими насыщенными прозрачными образами дают нам свежий взгляд на реальность”
  Gazeta.ru:”сжатые, прозрачные картинки давали нам свежее понимание действительности”
  Lenta.ru och Regnum.ru:”благодаря его насыщенным прозрачным образам мы смогли увидеть реальность по-новому”
 Första Kanalen (TV): “ за создание концентрированных и ясных образов, которые дали читателям свежий взгляд на мир”
Ryska BBC:” за то, что его краткие, полупрозрачные образы дают нам обновлённый взгляд на реальность”