2011-01-27

Davos - inte David  När David flydde för Saul, så gömde han sig i Adullams grotta.
  Det står om detta i 1 Samuelsboken kap. 22:2 "Och till honom församlade sig alla slags män som voro i något trångmål, alla som ansattes av fordringsägare och alla missnöjda, och han blev deras hövding; " - 


  Det verkar inte vara den revolutionära stämningen i Davos i dessa dagar, att döma av dessa artiklar:

   e24 /Aftonbladet

2011-01-23

erfaren FN-rapportör spårar ur?   FN:s särskilda rapportör om mänskliga rättigheter på de palestinska området, Richard Falk, har vid upprepade tillfällen dragit över sig kritik från chefen för det NGO som har gjort det till sin uppgift att hålla uppsikt över hur FN möter upp till sina egna stadgar   - Hillel C. Neuer från UN Watch.

  Falk är en frän kritiker av Israel, och Neuer som tidigare har anmärkt på det språk han för när han jämför Israel's policy gentemot palestinierna i Gaza med Andra Världskrigets judeutrotning, har nu funnit fler skäl att vända sig till FN-chefen Ban Ki-Moon med ytterligare  en skrivelse

  I denna skrivelse påpekar han hur Falk på sin blogg vitsordar en bok av David Ray Griffin, som stöder den konspirations-teori som säger att det som skedde  i Amerika den 11:e september 2001 hade förberetts, inte av al -Qaida utifrån, men snarare utav några inifrån Förenta Staternas regering.
  
Neuer yrkar återigen på att FN-chefen ska fördöma Falks skriverier och se till att han blir flyttad från sin post.

- - -/

    Richard Falk har varit med ett tag. Jag hörde honom en gång på Stockholms universitet i ett samtal om Gulfkriget och olika FN-resolutioner . Om det ödesdigra i att en teknologiskt högt utvecklad, nordlig nation angriper en teknologiskt illa utrustad, sydlig nation: "USA har inte lärt sig sin läxa, trots Vietnam". Det var 1991. 


Andra bloggar om:

2011-01-20

aktion för Vitryssland

  På onsdagkvällen genomfördes en aktion för Vitryssland på Norrmalmstorg. Några av talarna som framträdde påminde sig de "måndagsmöten" som hade hållits för tjugo år sedan på samma plats.
- - 

  - -
Representanter från den vitryska oppositionen som närvarade, och vars kamrater sitter i fängelse i Minsk, fick några varma ord på engelska från Sveriges EU-minister Birgitta Ohlsson:  "....Europeiska Unionen står för frihet, demokrati och sanna värden då det gäller mänskliga rättigheter".
- - /

Mer om demonstrationen, situationen i Vitryssland, och de besökande vitryssarna i några av dagens huvudrubriker:

  Bloggar: 1


Andra bloggar om:

2011-01-18

Polen har förberett sig


  Enligt uppgifter på nätet har Warsawa redan förberett en lista på icke önskvärda personer från Vitryssland, i Polen. Dit hör Vitrysslands president, Lukasjenko, vitryska domare, åklagare och chefer för säkerhetstjänsten, som jagar oppositionella.
  Däremot inte Vitrysslands utrikesminister, eftersom Warsawa är angelägen om att igen kunna återuppta dialogen med Minsk.

Engelskspråkiga RT.com och ryskspråkiga Nezavisimaja Gazeta har med uppgifter om den saken.

 I bakgrunden - EU.Bloggar: 1, 2 ,3Andra bloggar om: , ,

2011-01-17

från efterlysning till politisk asyl


  Mot bakgrund av de kärvare tiderna för oppositionella i Ukraina, blev en tidigare ekonomi-minister i Julia Timosjenkos regering gripen av polisen i Prag i oktober. 
 Bogdan Danilisjin var nämligen efterlyst av Interpol p.g.a. en anmälan mot honom i Kiev, för att ha "..missbrukat myndighets - och förtroendeuppdrag", under sin tid vid makten. 
D.v.s. en liknande anklagelse som nyligen riktats mot såväl tidigare premiärminister Julia Timosjenko, som ex-inrikesministerJurij Lutsenko.
-
Bogdan Danilisjin


-
  Från EU:s länder har olika protest-yttringar gjort sig gällande. EU-kommissionären Stefan Füle t.ex. var för bara några dagar sedan i Kiev , och förklarade det besöket så:" ..då vi är bekanta med det skarpa uttalandet från USA:s regering vad gäller exemplen på politiskt motiverad förföljelse av representanter för den tidigare ukrainska regeringen, så utgör det ett av syftena med detta besök att studera den föreliggande situationen, med avsikt att vidare förbereda Bryssels officiella position i frågan. "

    Skulle Tjeckien utlämna Bogdan Danilisjin?
   Nej, efter närmare tre månader i häkte i Prag, så har denna sak manglats dithän att det istället blev ett tjeckiskt asylärende. Häromdagen kunde Danilisjin lämna häktet som en politisk flykting i Tjeckien. Det tjeckiska inrikesministeriet förklarar orsaken:" När man tar den politiska situationen i Ukraina i beaktande så kan man inte utesluta att den brottsmisstanke som har väckts mot Danilisjin i allt väsentligt utgör en vedergällning för hans tidigare politiska position och verksamhet ".


  (Två video-intervjuer med Danilisjin - här - den  första videon med engelsk text)

- - - Källor: Ukraiynska Pravda och Unian.net
E24 - något om den fria marknadens slagsida

2011-01-16

USA vs. framgångspredikanter


   I något av den mest omfattande, offentliga uppgörelsen hittills med några namngivna, klassiska framgångs - eller "tros"-förkunnare, däribland Benny Hinn och Kenneth Copeland, har senator Charles Grassley nyligen avslutat den kommissions arbete som han har lett under c:a tre år.

  Om detta skriver bland annat bloggar på "Christian Post"...

"De predikanter som Grassley skrev till var Joyce Meyer  Ministries, World Healing Center (Benny Hinn) , Without Walls International Church (Randy och Paula White), New Birth Missionary Baptist Church (Eddie Long), Kenneth Copeland Ministries, och World Changers Church International (Creflo och Taffi Dollar). Senator Grassley bad var och en av dem att lämna vissa informationer om deras finanser och styrelseskick. Joyce Meyer Ministries och Benny Hinn Ministry svarade på Grassleys förfrågan och tillhandahöll information. De övriga fyra svarade inte , men åberopade religions-friheten." - - - 

 ...och  CNN, samt publikationen "The Nonprofit Quartely"...


2011-01-12

vem minns Gajdar's reformer?


   I år är det tjugo år sedan som Sovjetunionen formellt upplöstes.
     Orsaker att se litet tillbaka fattas inte. 
Jegor Gajdar
- - 
   På ryska webben finner man inte sällan tillbakablickar. Publikationen Izvestija  gör det (blickar tillbaka) genom att publicera ett samtal  som tidigare sändes (2011 - 01 - 08)  över radio "Eko Moskva" mellan två av dess medarbetare - Vladimir Ryzchkov och Sergej Buntman. Det handlade om vad som gått till historien som "Gajdars reformer" (efter Jegor Gajdar 1956 - 2009), dvs själva inledningen till det skälvande 90-talet i Ryssland. 

/Nedan: fragment av samtalet - i översättning/    


2011-01-06

när messias kommer...


  
Ibland tittar jag in på den israeliska nyhets-sajten "Haaretzengelskspråkiga version, och överrumplas närapå av den ganska häftiga inom-israeliska kritik av de s.k. bosättningarna som där förekommer.
- - 
varför så?
- - 
 Men det jag läste nu idag tar nog priset. En herre vid namn Bradley Burston som har sin utgångspunkt i "en speciell plats i helvetet" ( det är just namnet på hans kolumn ) har idag kunnat publicera en delvis osammanhängande text med rubriken: 

"NÄR MESSIAS KOMMER  KOMMER ISRAEL ATT DEPORTERA HONOM "

 Här är nästan hela texten i min översättning till svenska. Läs - och läs litet igen! 


2011-01-04

"Guds Ambassad" kommenterar Lutsenko's situation

    "Hur ska man förhålla sig till Lutsenko?" - det är frågan på "Guds Ambassads" hemsida. Press-centret för "församlingen Guds Ambassad"har kommenterat att f.d. inrikesministern i Ukraina, Jurij Lutsenko, har hamnat i undersökningshäkte sedan ett antal dygn:

  ".. Alla kommer väl ihåg , hur f.d. ministern .. och hans kolleger vid ett flertal tillfällen gjorde uttalanden i ukrainska media, om att pastor Sunday Adelaja kunde kopplas till bolaget 'Kings Kapital' och att han skulle sättas i häkte under bevakning ( men alla dessa uttalande gjordes redan innan undersökningen och rätts-processen) ...
    Det har gått litet mer än två år , och situationen har upprepats exakt tvärtom. Strax innan nyåret hamnade herr J. Lutsenko i häkte. Det är svårt att föreställa sig vad J. Lutsenko nu går igenom, hans släktingar, närstående och vänner. Gud hjälpe oss att inte vi måste gå igenom detsamma!"

  Och så förmanar församlingens press-center med några skrift-citat:" Gläd dig icke, när din fiende faller, och låt ej ditt hjärta fröjda sig, när han störtar över ända," - Ords. 24:17 . Nej, det gäller att " .. bedja, åkalla, anropa och tacka Gud för alla människor,för konungar och all överhet, så att vi kunna föra ett lugnt och stilla liv, på ett i allo fromt och värdigt sätt.Sådant är gott och välbehagligt inför Gud, vår Frälsare,som vill att alla människor skola bliva frälsta och komma till kunskap om sanningen." - 1 Tim. 2:1 - 4 

   Tänkvärt.