2011-01-27

Davos - inte David  När David flydde för Saul, så gömde han sig i Adullams grotta.
  Det står om detta i 1 Samuelsboken kap. 22:2 "Och till honom församlade sig alla slags män som voro i något trångmål, alla som ansattes av fordringsägare och alla missnöjda, och han blev deras hövding; " - 


  Det verkar inte vara den revolutionära stämningen i Davos i dessa dagar, att döma av dessa artiklar:

   e24 /Aftonbladet

Inga kommentarer: