2011-01-23

erfaren FN-rapportör spårar ur?   FN:s särskilda rapportör om mänskliga rättigheter på de palestinska området, Richard Falk, har vid upprepade tillfällen dragit över sig kritik från chefen för det NGO som har gjort det till sin uppgift att hålla uppsikt över hur FN möter upp till sina egna stadgar   - Hillel C. Neuer från UN Watch.

  Falk är en frän kritiker av Israel, och Neuer som tidigare har anmärkt på det språk han för när han jämför Israel's policy gentemot palestinierna i Gaza med Andra Världskrigets judeutrotning, har nu funnit fler skäl att vända sig till FN-chefen Ban Ki-Moon med ytterligare  en skrivelse

  I denna skrivelse påpekar han hur Falk på sin blogg vitsordar en bok av David Ray Griffin, som stöder den konspirations-teori som säger att det som skedde  i Amerika den 11:e september 2001 hade förberetts, inte av al -Qaida utifrån, men snarare utav några inifrån Förenta Staternas regering.
  
Neuer yrkar återigen på att FN-chefen ska fördöma Falks skriverier och se till att han blir flyttad från sin post.

- - -/

    Richard Falk har varit med ett tag. Jag hörde honom en gång på Stockholms universitet i ett samtal om Gulfkriget och olika FN-resolutioner . Om det ödesdigra i att en teknologiskt högt utvecklad, nordlig nation angriper en teknologiskt illa utrustad, sydlig nation: "USA har inte lärt sig sin läxa, trots Vietnam". Det var 1991. 


Andra bloggar om:

Inga kommentarer: