2011-01-17

från efterlysning till politisk asyl


  Mot bakgrund av de kärvare tiderna för oppositionella i Ukraina, blev en tidigare ekonomi-minister i Julia Timosjenkos regering gripen av polisen i Prag i oktober. 
 Bogdan Danilisjin var nämligen efterlyst av Interpol p.g.a. en anmälan mot honom i Kiev, för att ha "..missbrukat myndighets - och förtroendeuppdrag", under sin tid vid makten. 
D.v.s. en liknande anklagelse som nyligen riktats mot såväl tidigare premiärminister Julia Timosjenko, som ex-inrikesministerJurij Lutsenko.
-
Bogdan Danilisjin


-
  Från EU:s länder har olika protest-yttringar gjort sig gällande. EU-kommissionären Stefan Füle t.ex. var för bara några dagar sedan i Kiev , och förklarade det besöket så:" ..då vi är bekanta med det skarpa uttalandet från USA:s regering vad gäller exemplen på politiskt motiverad förföljelse av representanter för den tidigare ukrainska regeringen, så utgör det ett av syftena med detta besök att studera den föreliggande situationen, med avsikt att vidare förbereda Bryssels officiella position i frågan. "

    Skulle Tjeckien utlämna Bogdan Danilisjin?
   Nej, efter närmare tre månader i häkte i Prag, så har denna sak manglats dithän att det istället blev ett tjeckiskt asylärende. Häromdagen kunde Danilisjin lämna häktet som en politisk flykting i Tjeckien. Det tjeckiska inrikesministeriet förklarar orsaken:" När man tar den politiska situationen i Ukraina i beaktande så kan man inte utesluta att den brottsmisstanke som har väckts mot Danilisjin i allt väsentligt utgör en vedergällning för hans tidigare politiska position och verksamhet ".


  (Två video-intervjuer med Danilisjin - här - den  första videon med engelsk text)

- - - Källor: Ukraiynska Pravda och Unian.net
E24 - något om den fria marknadens slagsida

Inga kommentarer: