2011-01-04

"Guds Ambassad" kommenterar Lutsenko's situation

    "Hur ska man förhålla sig till Lutsenko?" - det är frågan på "Guds Ambassads" hemsida. Press-centret för "församlingen Guds Ambassad"har kommenterat att f.d. inrikesministern i Ukraina, Jurij Lutsenko, har hamnat i undersökningshäkte sedan ett antal dygn:

  ".. Alla kommer väl ihåg , hur f.d. ministern .. och hans kolleger vid ett flertal tillfällen gjorde uttalanden i ukrainska media, om att pastor Sunday Adelaja kunde kopplas till bolaget 'Kings Kapital' och att han skulle sättas i häkte under bevakning ( men alla dessa uttalande gjordes redan innan undersökningen och rätts-processen) ...
    Det har gått litet mer än två år , och situationen har upprepats exakt tvärtom. Strax innan nyåret hamnade herr J. Lutsenko i häkte. Det är svårt att föreställa sig vad J. Lutsenko nu går igenom, hans släktingar, närstående och vänner. Gud hjälpe oss att inte vi måste gå igenom detsamma!"

  Och så förmanar församlingens press-center med några skrift-citat:" Gläd dig icke, när din fiende faller, och låt ej ditt hjärta fröjda sig, när han störtar över ända," - Ords. 24:17 . Nej, det gäller att " .. bedja, åkalla, anropa och tacka Gud för alla människor,för konungar och all överhet, så att vi kunna föra ett lugnt och stilla liv, på ett i allo fromt och värdigt sätt.Sådant är gott och välbehagligt inför Gud, vår Frälsare,som vill att alla människor skola bliva frälsta och komma till kunskap om sanningen." - 1 Tim. 2:1 - 4 

   Tänkvärt.

   

Inga kommentarer: