2011-01-06

när messias kommer...


  
Ibland tittar jag in på den israeliska nyhets-sajten "Haaretzengelskspråkiga version, och överrumplas närapå av den ganska häftiga inom-israeliska kritik av de s.k. bosättningarna som där förekommer.
- - 
varför så?
- - 
 Men det jag läste nu idag tar nog priset. En herre vid namn Bradley Burston som har sin utgångspunkt i "en speciell plats i helvetet" ( det är just namnet på hans kolumn ) har idag kunnat publicera en delvis osammanhängande text med rubriken: 

"NÄR MESSIAS KOMMER  KOMMER ISRAEL ATT DEPORTERA HONOM "

 Här är nästan hela texten i min översättning till svenska. Läs - och läs litet igen! När Messias kommer kommer högerkrafterna att korsfästa honom. ......

 
När Messias kommer kommer han att vara papperslös. När Messias kommer kommer han att föras in i ett litet rum, benvitt och kyligt med en grå metallstol på vardera sidan om ett grått metallbord. 
 
När Messias kommer kommer han att förhöras av en Shin Bet-officer och av en representant för inrikesministeriet som har fått sitt jobb p.g.a. sin kusin, som är inspektör av tillverkning av rituell kost , och som i sin tur fick det jobbet p.g.a. sin systers svärfar, vilken i sin tur är tredje assistenten till en riksdags-ledamot hos Shas-partiet's gren i Ramla. 
 
När Messias kommer kommer ingen att få veta det. 
 
Hans åsna, som är vit och heter Snowpea kommer att tas i beslag i ett fuktigt källarutrymme hos polisen i närheten av Lod. Det kommer inte att finnas några handlingar. Vid skymningen kommer den att ha försvunnit, den föstes in i en förseglad lastbils-transport av den som vaktade källar-utrymmet, som efter sitt skift kommer att köra åsnan till ett Moshav. Pengar kommer att gå ur hand i hand, och åsnan också , vid fyra tillfällen, tills dess den säljs av bosättare till palestinier – några vilkas fädernesland numera ligger inom bosättningens inhägnad. 
 
När Messias kommer kommer det första tecknet på det att bestå i en munkavle-order.

En kodad rapport på en ledande nyhets-sajt kommer på något vis att försvinna. Den rapporten kommer sedan att dyka upp på en blogg i Seattle, och sedan i the Guardian. Regeringen kommer att dröja med svaret , och till slut göra ett uttalande som riktar sig till vissa källor i Jerusalem och har följande innehåll: ”Vi vet inget om det”. IDF, som citerar en äldre okänd militär , kommer att fastslå att det inte finns några bevis på att någon slags Messias har kommit. De kommer senare att mildra sin dementi , och meddela att de för närvarande undersöker rapporten, men att de skickar journalister vidare till försvars-ministeriet, vilka i sin tur skuffar dem vidare till premiärministerns administration, som inte kan nås för en kommentar. 
 
När Messias kommer kommer rabbinerna att behandla honom som Jesus. 
 
De kommer att brännmärka honom som illojal ,sjuk och reformistisk. 
 
På uppsatta affischer, vid sabbatens predikningar, i rituella dekret och undertecknade framställningar, där de aktar sig noga för att nämna hans titel, kommer över-rabbiner från städer och samhällen att varna för en veritabel fara för statens rätta, judisk identitet. På inga villkor ska judar sälja eller hyra ut bostäder till någon sådan. Och rabbinernas hustrur kommer att baktala honom som ett köttsligt hot mot judiska flickor. 
 
Rabbinernas deklaration komer att splittra det judiska folket och dra vrede och vanära över Israel. Rabbinerna kommer att fortsätta såväl att ta emot stora löner i egenskap av offentliga tjänstemän, som generösa tips i form av kontanter, egendomar och tjänster under bordet - vilka inte bokförs. 
 
När Messias kommer kommer högerkrafterna att korsfästa honom........  En bloggare någonstans ifrån kommer att kalla honom en gnällig, grinig typ. I tidningarna Maariv och Jerusalem Post kommer sju kolumnister att ägna sig helt åt honom i tre dagar. NGO – samordnare kommer att begära donationer för att avslöja vilka källor som understödjer honom. 
 
När Messias kommer kommer ockupationen att upphöra. 
 
Men innan den gör det så kommer ett globalt, socialt nätverk som drivs av den republikanska, judiska koalitionen, av Fox news, The Zionist Organisation of America och Daniel Pipes att genomföra en kampanj som avser att avslöja Messias som muslim. 
 
När Messias har blivit korsfäst så kommer arme'n att förneka att den har varit närvarande vid den tidpunkten. 
 
När Messias kommer , blir ett israeliskt, politiskt parti vars anhängare rutinmässigt nedsvärtas av infödda israeler som prostituerade och icke-judar att förorda en lagstiftning som förklarar att han gör Israel och dess arme' illegitima ( såsom korsfäst) , att han hädar sionismen (genom att antyda att palestinierna inte utgör det enda hindret för fred), och dessutom förklara honom olämplig för medborgarskap, om han inte undertecknar en lojalitets-förklaring som säger att även om Israel nu praktiserar korsfästelse , så gör de detta på ett demokratiskt och judiskt vis. 
 
Medhjälpare till Knesset-ledamoten Michael Ben-Ari , tillsammans med Beitar Jerusalems fotbolls-fans , öppnar en facebook-sida med rubriken” Mavet L'Mashiach – Död åt Messias!”

När Messias kommer kommer han att erbjudas flykting-status av FN som en legitim asyl-sökande, men kommer att hållas inlåst i ett läger inom Israels 51:a område, nära zonen där Dimonas kärnreaktor-anläggning ligger, där en domare kommer att lura honom att underteckna ett oläsligt dokument , som kommer att nödvändiggöra hans deportation till Chad. 
 
Då tiden kommer att Messias lämnar den judiska staten , kommer han inte ogärna att göra det. 


GP, HD
 

 
Enhanced by Zemanta

Inga kommentarer: