2011-01-16

USA vs. framgångspredikanter


   I något av den mest omfattande, offentliga uppgörelsen hittills med några namngivna, klassiska framgångs - eller "tros"-förkunnare, däribland Benny Hinn och Kenneth Copeland, har senator Charles Grassley nyligen avslutat den kommissions arbete som han har lett under c:a tre år.

  Om detta skriver bland annat bloggar på "Christian Post"...

"De predikanter som Grassley skrev till var Joyce Meyer  Ministries, World Healing Center (Benny Hinn) , Without Walls International Church (Randy och Paula White), New Birth Missionary Baptist Church (Eddie Long), Kenneth Copeland Ministries, och World Changers Church International (Creflo och Taffi Dollar). Senator Grassley bad var och en av dem att lämna vissa informationer om deras finanser och styrelseskick. Joyce Meyer Ministries och Benny Hinn Ministry svarade på Grassleys förfrågan och tillhandahöll information. De övriga fyra svarade inte , men åberopade religions-friheten." - - - 

 ...och  CNN, samt publikationen "The Nonprofit Quartely"...


  " Religiösa ledare har knappast applåderat Grassley och den icke vinstinriktade sektorn har varit litet tystlåtna när det gäller att kommentera. Ett motargument har varit att undersökningen har inkräktat på barriären mellan kyrka och stat. Till exempel Copeland vägrade att tillhandahålla information till Grassleys undersökning eftersom, som han sade, 'Detta tillhör Gud'. Andra har antytt att Grassley var partisk mot pingstvänner (Grassley själv är baptist). ."
och vidare
  "..  Istället för att tala för ändringar i skattelagstiftningen, har han bett Evangeliska Rådet för Finansiell Redovisning (EFCA) att skapa en kommission för att gå igenom rapporterna om de sex TV- evangelisterna,.."

... och även  The Baptist Standard  som har med dessa upprörande uppgifter:

" Medlemmar av Grassley's stab erkänner att de inte har 'tid eller resurser' för att lagsöka de fyra predikanter som inte lämnade fullständiga svar på frågorna. De har istället ställt samman rapporter som bygger på offentliga uppgifter, tredje person och insiders. Vad de bland annat har funnit är att insiders hos Kenneth Copeland Ministries i Fort Worth sagt att de blivit avskräckta från att tala med folk från Grassleys kommite't, och en tidigare anställd har sagt att de fått veta att 'Gud kommer att spoliera våra finanser' ifall de talade. Georgia-pastorn Creflo Dollars verksamhet har kallats för den 'minst samarbetsvillige' ..."

   "TV- evangelister undkommer straff i en senat-undersökning" är rubriken för "South Florida Times" artikel i saken, och inte minst bitsk är en ledare i DesMoinesRegister.com: "Grassley borde inte ge sig för hemlighetsfulla predikanter".   Svenska blogginlägg om Benny Hinn, m.fl : 1,2
3, 4


  Dagen  Enhanced by ZemantaEnhanced by Zemanta 

Andra bloggar om:

Inga kommentarer: