2011-02-08

"Den ena tjuven snodde batongen från den andra"Apropå rubriken: Detta inte alldeles motsägelsefria talesätt är ett av flera liknande som cirkulerar i olika forum i Ukraina på senaste tiden
  Kan det möjligen illustreras av dessa både figurer?
- -  Den ena?
.

Den ena tjuven - Ukrainas nuvarande inrikesminister, Mogilev.
- -
- - - Den andra?
.

Den andra tjuven - Ukrainas tidigare inrikesminister, Lutsenko
- - (om Lutsenkos situation i dagsläget - se länk)
.


Vad beror det på att utredningen och sedan den inledde rättegången mot de ansvariga för "Kings kapital" drar ut så länge på tiden?  Skulle det kunna vara en förklaring som nu, sent omsider , läggs ut i ett debattforum på initiativgruppens hemsida - en artikel som publicerades redan i somras, i Juni månad? Där beskrivs, för att göra en lång historia litet kortare, hur man visserligen har fullföljt förundersökningen, och inlett en rättegång , och efterhand tar emot skadeståndsanspråk från drabbade enskilda som i någon mån har kunnat verifiera sina insatser i det bolaget. Det pågår alltså en mammut-rättegång som kan dra ut på tiden flera vårar, eller, om vissa signaler på senaste tiden visar sig äga någon grund, kan förkortas .


  Men man måste också vara uppmärksam på den väsentligt uppstramade regim som råder i Ukraina ett år efter maktskiftet  Jusjtjenko - Janukovich. Och den ovan länkade artikeln talar om , förutom redan nämnda omständigheter, hur de ansvarigas tillgångar har frusits, och hur bolagets ekonomiska potential nu eventuellt kan förse de drabbade med någon slags ersättning. Men långt ifrån allt kan ersättas. Orsak: Väsentliga intäkter har tagit vägen någonstans. De har tagit den väg de började ta redan då bolaget blomstrade. Den korta tid det gjorde det. Och det innebär att de har placerats i en ruljans som ett annat investment-bolag svarar för. Det investementbolaget, omkring vilket visst hemlighetsmakeri försiggår , förvaltas i sin tur av folk som står nära den nuvarande regimen i Ukraina, eller hellre -  dess politiska etablissemang.


  Och den regimen behöver pengar. Den kan inte som den tidigare räkna med särskilt mycket stöd ifrån annat håll än Ryssland. Om ens det kommer ifråga.


  "Svarte pastorn" har dock knappast en avundsvärd situation. Några veckor före jul reste han sig plötsligt i ett möte, och uppmanade sina anhängare att "gripa makten" i Ukraina. Det skulle underförstått ske på fullt lagenlig väg, genom att de som var hågade för detta slog sig på den politiska banan. Men det uppfattades inte som ett "fullt lagenlig" förslag, utan som en provokation med avsikt att komma åstad en mer eller mindre våldsam omstörtning.
Det blev ytterligare en misstanke mot Adelaja om samhällsfarlig, omstörtande verksamhet.
-
  Ibland är jag fundersam, om jag inte ska skriva några rader till Nigerias nuvarande president, en man med nästan samma lustiga slag av namn som ovannämnde pastorn  - till Goodluck Jonathan - och be honom att hålla ett öga på vad som sker omkring en av hans egna undersåtar i ett nordligare beläget land,  i denna tid. 


x


  “ Mina barn, nu är den yttersta tiden.” – 1 Joh. 2:18


Andra bloggar om:
Enhanced by Zemanta

Inga kommentarer: