2011-02-01

Vem vet något om Egypten?


I olika media förekommer det intervjuer med olika, tidigare mer eller mindre okända personer, som förväntas ha något att säga om dagshändelserna i Egypten.
.

Men det som sker i Egypten nu kan förmodligen inte några rop vare sig på demokrati eller diktatur avhjälpa.  
Och absolut ingen fanatism.
   Det tillhör ett apokalyptiskt ske'ende som Bibeln beskriver. Det har med Herrens dag att göra. Det är något som profeten Jesaja i sin tid visste något om, och som han talar om i Jesaja's bok, det nittonde (19:e) kapitlet.

egypten
Kairo igår - bild från webben/Huffington Post

Det krävs helt speciella omständigheter för att råda bot på situationen. Omständigheter som Gud för länge sedan har talat till profeten Jesaja om.


Han har nämligen beskrivit den komplicerade situationen ganska träffsäkert:

" Och jag skall uppegga egyptier mot egyptier, så att broder skall strida mot broder och vän mot vän, stad mot stad och rike mot rike...
Och egyptiernas förstånd skall försvinna ur deras hjärtan, och deras råd skall jag göra om intet; de skola då fråga sina avgudar och signare, sina andebesvärjare och spåmän.
...
HERREN har där utgjutit en förvirringens ande, så att de komma Egypten att ragla, vadhelst det företager sig, såsom en drucken raglar i sina spyor.
...
Och Egypten skall icke hava framgång i vad någon där gör, evad han är huvud eller svans, evad han är palmtopp eller sävstrå."                   - Jes. 19: 2-3,14-15

Men han har också talat om en lösning som är sällsam:

"På den tiden skola egyptierna vara såsom kvinnor: de skola bäva och förskräckas för HERREN Sebaots upplyfta hand, när han lyfter den mot dem.
...
Och Juda land skall bliva en skräck för egyptierna; så ofta man nämner det för dem, skola de förskräckas, för det besluts skull som HERREN Sebaot har fattat över dem."                                                                                   - Jes. 19: 16 – 17

Kan det vara så att genom det som sker så skapas en respekt för Gud själv och för Guds förbundsfolk hos egyptierna? D.v.s. den respekt som det internationella samfundet med EU och världens stormakter ibland inte tycks sträva efter annat än att befria alla ifrån.
Detta bereder i sin tur för underbara ting:

"På den tiden skola i Egyptens land finnas fem städer som tala Kanaans tungomål, och som svärja vid HERREN Sebaot; en av dem skall heta Ir-Haheres.
...
På den tiden skall ett altare vara rest åt HERREN mitt i Egyptens land, så ock en stod åt HERREN vid landets gräns."                                    - Jes. 19:18-19

Det profetiska ordet talar här om en viss, liten motrörelse till den stora, allmänna rörelse i världen i ändens tid, som söker att ta ifrån Gud hans ära.
Det är Gud som ska ha äran - i Jesus Kristus!

"Och HERREN skall göra sig känd för egyptierna, ja, egyptierna skola lära känna HERREN på den tiden;.."                                                                     - Jes. 19: 21

Det är något avgörande som kommer att ske, och som redan den första versen i detta kapitel antyder:

"Se, HERREN far fram på ett ilande moln.."

Men som Nya Testamentet talar om på ett mer fullständigt vis:

" Se, han kommer med skyarna, och allas ögon skola se honom.." - Uppb. 1:7


Herren kommer - Maranata!


x


Andra bloggar om:

Inga kommentarer: