2011-04-28

David Wilkersson har omkommit i bilolycka

Enligt vad flera kristna web-sidor meddelar har den amerikanske predikanten David Wilkersson omkommit i en bilolycka. Bland många som har anledning att vara tacksamma för hans förkunnar-gärning finns också  jag. 


        

2011-04-26

Putin kommer över Danmark


  Hur kommer svenskarna att tas med honom?    Några tänkbara hälsningsord är t.ex:
      С приездом, Владимир Владимирович!  ( “S prijézdom, Vladímir Vladímirovich”= Välkommen, Vladimir Vladimirovich! )   Det är ju inte så ofta vi får besök av ryska ledare .
Eller:
      Vuy chto igen                     
                                  ( “Vuy chto”=  Vad menas? )
     Inte så artigt, men Putin borde kunna svara på en del frågor .

2011-04-19

några artiklar om svenska skolor


Ett antal artiklar i DN av Maciej Zaremba i början av denna månad  har skakat om. Han har gjort en rundresa bland svenska skolor, och försökt att summera sina intryck i den sista av dem: ”Finns det ett 'höger' och ett 'vänster' i skolfrågan? ” -  frågar han. Det verkar inte så :  ” ‘Det går inte att diskutera skolan konstruktivt’, säger Johan Kant, biträdande rektor på Vikingaskolan i Haninge. I hans socialdemokratiska skolförening skäller alla på Jan Björklund. Kant förstår inte: ‘Det är ju våran politik han genomför. Björklund snodde Thomas Östros skolmanifest rakt av.’ "
 /
Finns det rentav en “pedagogmaffia”?
 /
   Ännu ett citat ur artikeln: “Det blir på folkpartisten Birgit Rhodes tid som skolminister (1978) som målet ‘kunskap’ helt försvinner från läroplanens portalparagraf. ‘Skolans viktigaste uppgift är att främja varje elevs allsidiga utveckling. Skolan skall därvid söka bidra till att ele­verna utvecklar självständighet, kritiskt tänkande samt samarbetsförmåga och handlingslust.’”
 /
  Det var väl inte utan vidare som Arne Imsen samtalade med dåvarande skolministern om vikten av rätten till hemundervisning 1979
-Imsen och Rhode 1979 
-
Bilden: ett samtal i maranata-kommuniteten i Mariehäll 1979 mellan Arne Imsen och Birgit Rhode.  Skolministern fann frågan om hemundervisning vara värd ett besök i kommuniteten-storfamiljen.  En artikel om detta finns i Midnattsropet nr. 4/79, skannad och utlagd på nätet – här.
  /
   skoldebatten går vidare i aktuella artiklar på webben: 

Andra bloggar om:

2011-04-14

Vad skedde i Duekoue i Elfenbenskusten?


   Fyra månaders kris sedan presidentvalet i november, medan röken och dammet håller på att lägga sig efter att den f.d. presidenten  Laurent Gbagbo greps, överlämnades, gav upp – i vilken ordning det nu var, och med hjälp av franska förband – och den internationellt erkände, demokratiskt valde presidenten Alassane Ouattara kunde börja styra landet…
- - 
gbagbo överskuggad xx  
Gbagbo ut. Ouattara in.

  Landet har på sina håll  bevittnat blodiga scener, massakrer. Olika människorättsorganisationer har lämnat uppgifter om uppemot tusentals döda, ihjälbrända och dränkta människor. Fredliga civila kristna som tillhörde katolska kyrkan  massakrerades också enligt ännu delvis dunkla rykten - i staden Duekoue. “Muslimska trupper massakrerade över 1000 kristna i Elfenbenskusten” , ropar denna blogg ut. “Väst backar upp den muslimske Ouattara mot den kristna Gbagbo..” slungar denna rubrik  ut.

Vad har skett? Här nedan några citat ur internationell press den senaste tiden:

2011-04-13

Skriften är ingen självklarhet.


         Sten-Gunnar Hedin lyckas i en mening fånga in något nästintill väsentligt om pingstväckelsen:”Det gällde rörelsen på Azusa Street i Los Angeles 1906, den moderna pingströrelsens födelseplats. Tungotalet väckte visserligen uppseende, men det mest revolutionerande, och i mångas ögon stötande, var det sätt på vilket denna väckelse i ett djupt segregerat samhälle uppvisade en ny mänsklighet med försoning och enhet mellan människor.”

  Vart tog denna nya mänsklighet vägen sedan? Blev den inte många gånger offer för ett religiöst, hierarkiskt system som sannerligen inte är oskyldigt, även om det har en otrolig förmåga att kamouflera sig – det kalvinskt-amerikaniserade.

     Och är det inte riktigt försåtligt formulerat av Hedin, när han i samma debattartikel i  Dagen, med anledning av pingstpastorernas resa till påven i Rom,skriver om samtidens svenska pingstvänners förhållande till katolikerna :”Vi är överens om att Skriften utifrån våra olika tolkningstraditioner är den självklara referenspunkten.”

  Hurdå? Skriften är inte att leka med.

  Amos 8:11 - 12:”Se dagar skola komma, säger Herren, HERREN, då jag skall sända hunger i landet: icke en hunger efter bröd, icke en törst efter vatten, utan efter att höra HERRENS ord. Då skall man driva omkring från hav till hav, och från norr till öster, och färdas hit och dit för att söka efter HERRENS ord, men man skall icke finna det.”

Bloggar: Aletheia,


2011-04-12

ett år sedan katastrofen vid Smolensk


                                               (OBS! länkar nedan går till ryskspråkigt material, om inte annat anges)    

Ett år har gått sedan det polska regeringsplanet med 95 – 96 personer ombord kraschade utanför Smolensk. Rysslands och Polens presidenter var tillsammans i Smolensk för en minneshögtid igår, och Medvedev fick inför ryska media svara på frågor om två tragedier – den i Katyn för över sjuttio år sedan, och den i Smolensk för ett år sedan.

  I Radio Svoboda ställdes några frågor till en expert på europeiska förhållanden, Pavel Usov. Bland annat denna:” Strax efter tragedien den 10 april 2010 talades om att olyckan skulle leda till att polacker och ryssar närmade sig varandra. Fanns det enligt din uppfattning några förutsättningar till det?  
 
- Ja, det fanns eventuellt psykologiska förutsättningar för det. Det togs några steg mot ett närmande, men att utveckla denna inledning gick inte. Först och främst uppstod  en splittring och inbördes anklagelser i det polska samhället om att hela situationen var avsiktlig. Undersökningens förlopp, som leddes av Ryssland, väckte också missnöje hos den polska regeringen, hos de polska politikerna. Och frågan om hur pass transparent denna undersökning har varit befinner sig fortfarande på dagordningen.”

   Ja, “när ska dimman över Smolensk äntligen lätta” – frågar sig Unian.net.



 Tidigare poster om saken på denna blogg: 1,2


2011-04-11

bonus, fallskärmar och vatten”fallet”


  Varför är bonus så känsligt? frågar en ledarartikel i UNT denna förmiddag, och  besvarar själv på sätt och vis frågan:”Men det måste gå att göra bra bonusavtal. Det dåliga ryktet i Sverige kan förklaras med en mängd dåliga konstruktioner, att bonus antingen betalas ut av fel anledning eller i fel tid. De 10 000 som varslades på Volvo 2009, när företaget gjorde en förlust på 15 miljarder kronor, upprördes med rätta när vd Leif Johansson samtidigt kvitterade ut en miljonbonus.”

  - Varför är bonus så känsligt? Är det inte därför att de gamla profeternas ve-rop trots allt skallar någonstans i bakhuvudet?  I Hesekiels bok får profeten ett uppdrag:”Du människobarn, profetera mot Israels herdar, profetera och säg till dem, till herdarna: Så säger Herren, HERREN: Ve eder, ni Israels herdar, som har sörjt endast för er själva! Var det då icke för hjorden som herdarna borde sörja?

De som har ansvar som ledare borde först och främst tänka på dem de leder, och inte bara på sig själva.

När, som i fallet Vattenfall, de tyska cheferna hade suttit endast några månader, blir det hela övertydligt. Är det en sådan ledarkultur som nu byggs upp inom EU? Är det meningen att en sådan chefs- och ledarkultur ska spridas vidare från näringslivets chefer till den politiska sfären och in på andra samhällets områden såsom militär, forskning, utbildning, kultur och t.o.m. det kyrkliga


  Apropå:Är det inte rentav från det kyrkliga hållet det kommer från början - "Bonus Pastor"? - Papism!

  Tid för omvändelse!



   GD, SvD, Aftonbladet , Dagen , Expressen, DI


  Andra kyrkokritiska bloggar: 1,2,3,4


Andra bloggar om:

2011-04-07

Adelajas advokat får svara på frågor om Leonid Kuchma inför rysk publik

  
Till den senaste tidens orimligheter i den ryskspråkiga världen – vilka inte kan räknas. men som denna blogg har försökt att iallafall har försökt ge en och annan glimt av – hör att den tidigare presidenten i Ukraina , Leonid Kuchma (stavas ibland Kutjma), nu har dragits inför rätta på grund av ett elva år gammalt brottmål: mordet på journalisten Georgij Gongadze i september år 2000.
. . . 
kuchma (Bilden: Ukrainas president 1994 - 2005,  Leonid Kuchma)
. . .  
  Gongadze var en regimkritisk journalist, och han startade publikationen Ukrayinska Pravda tidigare det året. Eftersom Kuchma satt vid makten på den tiden, och frågan om korruption dök upp, blev det inte så litet rabalder, när man drog fram ett avlyssnat och inspelat telefonsamtal som Kuchma hade hållit med någon redan innan mordet på Gongadze, om Gongadze själv, och om att “något borde göras åt honom”.


2011-04-05

Jehuholt?




  "Mona Sahlin är bortstädad" skrevs i SvD
apropå Håkan Juholts förutsättningar.
Men radikalfeminismen är nog inte
 bortstädad.
Och den får han väl över sig nu.


Konsten i de dagliga rubrikerna - denna teckning är från GP 2011 10  13






















Och inte lär Ju-holt,
till skillnad från Bibelns Je-hu,
ta itu med någon allvarligare
villfarelse.
 


Aftonbladet,Dagen m.fl

 

2011-04-02

Ord ur kaos


  Många människoord ord har hörts ur, och om, det kaos som drabbat Japan.
    Newsweeks senaste nummer, som jag såg när jag gick förbi pressbyrån på Nils Ericsson-terminalen här i Göteborg där jag vistas några dagar,  har texten "Apocalypse Now" rätt över framsidan. Och undertexten lyder"Tsunamis. Earthquakes. Nuclear Meltdowns. Revolutions. What the #@%! Is Next?", och fångar in ett vidare apokalyptiskt scenario. Men stämmer Newsweek-apokalypsen med Bibelns apokalyps?
- - - - 
 (bilden: omslaget till "Newsweeks" senaste nr)

  En allvarlig artikel i tidningen fanns också utlagd på webben. Se länk:

  Och i Göteborgsposten fann jag häromdagen en debattartikel med rubriken"Härdsmälta i det kritiska tänkandet" Den fanns ibland kultursidorna i måndagens tidning, och riktar sig framför allt mot medias sätt att blåsa upp hotbilder och skapa apokalyptiska stämningar. Vilket också var ett av Jevgenij Adamovs huvudteser i Radio Svobodas program, som kort refererats till i en tidigare post. Det finns en fast tilltro till "mänsklig uppfinningsrikedom och organisationsförmåga" (direkt citat ur GP-artikeln). Något som inte heller fattas i Newsweek-apokalysen.  Men GP-artikeln hittar jag inte på webben.