2011-04-11

bonus, fallskärmar och vatten”fallet”


  Varför är bonus så känsligt? frågar en ledarartikel i UNT denna förmiddag, och  besvarar själv på sätt och vis frågan:”Men det måste gå att göra bra bonusavtal. Det dåliga ryktet i Sverige kan förklaras med en mängd dåliga konstruktioner, att bonus antingen betalas ut av fel anledning eller i fel tid. De 10 000 som varslades på Volvo 2009, när företaget gjorde en förlust på 15 miljarder kronor, upprördes med rätta när vd Leif Johansson samtidigt kvitterade ut en miljonbonus.”

  - Varför är bonus så känsligt? Är det inte därför att de gamla profeternas ve-rop trots allt skallar någonstans i bakhuvudet?  I Hesekiels bok får profeten ett uppdrag:”Du människobarn, profetera mot Israels herdar, profetera och säg till dem, till herdarna: Så säger Herren, HERREN: Ve eder, ni Israels herdar, som har sörjt endast för er själva! Var det då icke för hjorden som herdarna borde sörja?

De som har ansvar som ledare borde först och främst tänka på dem de leder, och inte bara på sig själva.

När, som i fallet Vattenfall, de tyska cheferna hade suttit endast några månader, blir det hela övertydligt. Är det en sådan ledarkultur som nu byggs upp inom EU? Är det meningen att en sådan chefs- och ledarkultur ska spridas vidare från näringslivets chefer till den politiska sfären och in på andra samhällets områden såsom militär, forskning, utbildning, kultur och t.o.m. det kyrkliga


  Apropå:Är det inte rentav från det kyrkliga hållet det kommer från början - "Bonus Pastor"? - Papism!

  Tid för omvändelse!   GD, SvD, Aftonbladet , Dagen , Expressen, DI


  Andra kyrkokritiska bloggar: 1,2,3,4


Andra bloggar om:

Inga kommentarer: