2011-04-12

ett år sedan katastrofen vid Smolensk


                                               (OBS! länkar nedan går till ryskspråkigt material, om inte annat anges)    

Ett år har gått sedan det polska regeringsplanet med 95 – 96 personer ombord kraschade utanför Smolensk. Rysslands och Polens presidenter var tillsammans i Smolensk för en minneshögtid igår, och Medvedev fick inför ryska media svara på frågor om två tragedier – den i Katyn för över sjuttio år sedan, och den i Smolensk för ett år sedan.

  I Radio Svoboda ställdes några frågor till en expert på europeiska förhållanden, Pavel Usov. Bland annat denna:” Strax efter tragedien den 10 april 2010 talades om att olyckan skulle leda till att polacker och ryssar närmade sig varandra. Fanns det enligt din uppfattning några förutsättningar till det?  
 
- Ja, det fanns eventuellt psykologiska förutsättningar för det. Det togs några steg mot ett närmande, men att utveckla denna inledning gick inte. Först och främst uppstod  en splittring och inbördes anklagelser i det polska samhället om att hela situationen var avsiktlig. Undersökningens förlopp, som leddes av Ryssland, väckte också missnöje hos den polska regeringen, hos de polska politikerna. Och frågan om hur pass transparent denna undersökning har varit befinner sig fortfarande på dagordningen.”

   Ja, “när ska dimman över Smolensk äntligen lätta” – frågar sig Unian.net. Tidigare poster om saken på denna blogg: 1,2


E-kuriren, DN, SvD,SvD, 
Aftonbladet
 P.S. Medvedev om Katyn, enligt den video som länkats ovan via Vesti.ru:

"- Здесь не у кого должно быть сомнение о том что российское государство и президент страны дали исчерпывающие оценки причинам того что произошло и оценки того кто был виновен в этом тяжелейшем преступлении.Ответственность за это преступление несут руководителя советского государства того периода. Попытки представить какие любые иные версии не основаны ни на исторических документах ни на моральных обращениях "

  På svenska, ungefär: - Det borde inte förekomma några tvivel hos någon om att den ryska staten och landets president på ett uttömmande vis har uppskattat orsakerna till det som skedde samt även gjort uppskattningar om vem som är den skyldige till detta ohyggliga brott. Ansvaret för detta brott bär ledningen för den sovjetiska staten vid den perioden. Försök att presentera några som helst andra versioner är inte grundade vare sig på historiska dokument eller på moraliska invändningar.

                                                                                                                D.S
 


Andra bloggar om:

Inga kommentarer: