2011-04-05

Jehuholt?
  "Mona Sahlin är bortstädad" skrevs i SvD
apropå Håkan Juholts förutsättningar.
Men radikalfeminismen är nog inte
 bortstädad.
Och den får han väl över sig nu.


Konsten i de dagliga rubrikerna - denna teckning är från GP 2011 10  13


Och inte lär Ju-holt,
till skillnad från Bibelns Je-hu,
ta itu med någon allvarligare
villfarelse.
 


Aftonbladet,Dagen m.fl

 

Inga kommentarer: