2011-04-19

några artiklar om svenska skolor


Ett antal artiklar i DN av Maciej Zaremba i början av denna månad  har skakat om. Han har gjort en rundresa bland svenska skolor, och försökt att summera sina intryck i den sista av dem: ”Finns det ett 'höger' och ett 'vänster' i skolfrågan? ” -  frågar han. Det verkar inte så :  ” ‘Det går inte att diskutera skolan konstruktivt’, säger Johan Kant, biträdande rektor på Vikingaskolan i Haninge. I hans socialdemokratiska skolförening skäller alla på Jan Björklund. Kant förstår inte: ‘Det är ju våran politik han genomför. Björklund snodde Thomas Östros skolmanifest rakt av.’ "
 /
Finns det rentav en “pedagogmaffia”?
 /
   Ännu ett citat ur artikeln: “Det blir på folkpartisten Birgit Rhodes tid som skolminister (1978) som målet ‘kunskap’ helt försvinner från läroplanens portalparagraf. ‘Skolans viktigaste uppgift är att främja varje elevs allsidiga utveckling. Skolan skall därvid söka bidra till att ele­verna utvecklar självständighet, kritiskt tänkande samt samarbetsförmåga och handlingslust.’”
 /
  Det var väl inte utan vidare som Arne Imsen samtalade med dåvarande skolministern om vikten av rätten till hemundervisning 1979
-Imsen och Rhode 1979 
-
Bilden: ett samtal i maranata-kommuniteten i Mariehäll 1979 mellan Arne Imsen och Birgit Rhode.  Skolministern fann frågan om hemundervisning vara värd ett besök i kommuniteten-storfamiljen.  En artikel om detta finns i Midnattsropet nr. 4/79, skannad och utlagd på nätet – här.
  /
   skoldebatten går vidare i aktuella artiklar på webben: 

Andra bloggar om:

1 kommentar:

Fowzie sa...

vilken nyhetsblogg :)