2011-04-02

Ord ur kaos


  Många människoord ord har hörts ur, och om, det kaos som drabbat Japan.
    Newsweeks senaste nummer, som jag såg när jag gick förbi pressbyrån på Nils Ericsson-terminalen här i Göteborg där jag vistas några dagar,  har texten "Apocalypse Now" rätt över framsidan. Och undertexten lyder"Tsunamis. Earthquakes. Nuclear Meltdowns. Revolutions. What the #@%! Is Next?", och fångar in ett vidare apokalyptiskt scenario. Men stämmer Newsweek-apokalypsen med Bibelns apokalyps?
- - - - 
 (bilden: omslaget till "Newsweeks" senaste nr)

  En allvarlig artikel i tidningen fanns också utlagd på webben. Se länk:

  Och i Göteborgsposten fann jag häromdagen en debattartikel med rubriken"Härdsmälta i det kritiska tänkandet" Den fanns ibland kultursidorna i måndagens tidning, och riktar sig framför allt mot medias sätt att blåsa upp hotbilder och skapa apokalyptiska stämningar. Vilket också var ett av Jevgenij Adamovs huvudteser i Radio Svobodas program, som kort refererats till i en tidigare post. Det finns en fast tilltro till "mänsklig uppfinningsrikedom och organisationsförmåga" (direkt citat ur GP-artikeln). Något som inte heller fattas i Newsweek-apokalysen.  Men GP-artikeln hittar jag inte på webben.

 Newsweek-apokalypsen möter delvis upp till de bibliska perspektiven. Jesu ord till lärjungarna i Matt. 24:7 var att ".. folk skall resa sig upp mot folk och rike mot rike, och det skall bliva hungersnöd och jordbävningar på den ena orten efter den andra". Vetenskapen, den mänskliga uppfinningsrikedomen, gör nog rätt i att försöka fatta saker och ting i alla tänkbara kategorier. Men för tron gäller andra ord ur kaos:

  "Varde ljus"  (1 Mos.1:3  )
  Det var inga människoord.


  Den kristna församlingens hopp är att samme Gud som en gång skapade allt ska låta Den genom vilken Han skapade - Jesus Kristus - återvända. Inte heller då ska några människoord höras, utan "..ett maktbud skall ljuda, en överängels röst och en Guds basun" - 1 Tess. 4:16.
  Det är vad det gäller att vara beredd på.
  Det är också Johannes-apokalypsens budskap:"Amen. Kom Herre Jesus!" - Uppb. 22:20

  Maranata!

Inga kommentarer: