2011-05-28

Inget “pride” i Moskva - del I


Igen har en av tidningen “Novaja Gazeta’s” korrespondenter - Jelena Kostjutjenko denna gång -  blivit överfallen (ryskspråkig länk med foto). Men inte som vid tidigare tillfällen, sannolikt p.g.a. ett engagemang för Tjetjenien. Och inte heller, av nyhetstelegrammen att döma, med dödlig utgång.
-.-.-.


gay-parad i Moskva maj 2011
-.-.-. 
Kostjutjenko deltog själv i den illegala gay-paraden i Moskva under lördagen, efter att först ha skrivit en förklaring på sin blogg, vilken också publicerades av Novaja Gazeta. De ryska gay-aktivisterna, tillsammans med deras internationella gäster , ansattes häftigt av grupper av inhemska ultra-nationalister.

Detta ledde uppenbarligen till  en del ganska resoluta polisingripanden.2011-05-27

Hur gick det se’n för den ryske legosoldaten?


  Krig är något obegripligt. Den här “Izvestija” – intervjuen med en rysk legosoldat i Bosnien hamnade någon gång i mitten på 1990-talet  i mina händer. 
. . - 
o bedomm gusare
. . -    
Här nästan hela artikeln i svensk översättning:


Bekännelse  av en rysk legosoldat i Bosnien
 
   “Jag återvänder inte till Ryssland. Om man inte är med maffian, så finns det inget där att göra. Jag har redan fått erbjudanden från maffian, när de fick veta vem jag var och varifrån jag kom, men jag avböjde. Men jag hade givit mycket för att få komma till Norge  och arbeta på en oljeplattform” ,  - på detta vis  delger oss Andrej  sina planer för framtiden 


Varför så tyst om e-G8 i Sverige?

   e-G8 – inte G8. Det var internet-toppmötet som ägde rum i veckan som gick, innan det stora G8 – mötet . Till Paris samlades 1000 inbjudna beslutsfattare från alla håll, och man bedyrade att det skulle inte handla om att lagstifta eller skapa regler för internet, utan huvudsaken var att samtala om internet i det ekonomiska tilväxt-perspektivet.  Och då var alltså huvudsaken upphovsrätten. “Si on ne protège pas le droit d'auteur, on assèche la création et on assistera à sa mort"” (=  “Om man inte försvarar upphovsrätten så torrlägger man det som skapas och man bidrager till dess död” - Frankrikes kulturminister enligt  Le Monde  ) Och då var det alltså inte så långt till lagar och regler…


2011-05-26

Olof Djurfeldt i purpur och scharlakan?


   “Pingstledarna nöjda” med sitt besök i Rom, får vi veta av en artikel i Dagen. Pingstsamfundets ordförande Pelle Hörnmark citeras på ett vis som knappast vittnar om någon större distans: ”Jag har inte hunnit smälta alla intryck men det har varit väldigt engagerade samtal om allt från helgon och reliker till rättfärdiggörelsen och skärselden” 
...
                                                                                                          ...
  Det har tydligen inte hänt särskilt mycket sedan Luther skrev “Ett förspel om Kyrkans babyloniska fångenskap” som utgavs första gången 1520. Bara ett – måttfullt -  citat därifrån:  ”Sedan både tron och dess verk blivit åsidosatta vandrar vi trygga i människoläror och människomeningar – nej, vi går under däri”. 

     
    Tidigare poster: 1,2
  Andra bloggar: 1


 


Andra bloggar om:

2011-05-25

Prövad myndighet prövar inte prövad pingstkyrka


  Efter att anmälan har legat några månader, sedan i oktober, och efter att myndigheten gick igenom ett chefs-byte, då den kontroversiella Katri Linna fick gå, har besked äntligen kommit att DO inte ämnar blanda sig i Smyrnakyrkans inre angelägenheter.  ( Se  GP, Världen Idag, Dagen,)
- -
smyrna i gbg
Smyrnakyrkan i Göteborg
 --

2011-05-24

Nidbild av Bibeln sprider sig över nätet   Ingen måste tolka Bibelns ord om Jesu tillkommelse som Harold Camping tolkar det. Är det inte illavarslande att världsmedia sprider denna bild av Bibeln - och Camping -  med en  ofördelaktig framtoning?
- . - . -
AP02121106531xyz
- . - . - . -

Några exempel:    Dagen, Expressen , Yahoo, Invictory, Aftonbladet


 /  Uppdatering om Camping c:a 17:00 - Expressen, Aftonbladet, Dagen, Yahoo /

Andra bloggar om:

2011-05-20

Det är farligt att upphöja Jesus

    Ett antal artiklar i Dagen och i Världen Idag denna dag,  är ägnade åt lördagens Jesusmanifestation. Det är den fjärde Jesusmanifestationen  i ordningen här i Stockholm, och med sjuttiotalets Jesusrörelse som stundtals förekommande förebild. Skribenterna och intervjuobjekten ger onekligen uttryck för sina erfarenheter av tidigare manifestationer och/eller sina förhoppningar inför morgondagen. Men vad ska man säga om idel lovord för Jesus och hans manifestanter, och inte ett enda bibelord att styrka detta med ???


     Att det är att lova Jesus “med egna ord” ?  Ja, varför inte. 


2011-05-19

..“en auktoritär vision”


  “En auktoritär vision” (= an authoritarian vision) så karaktariserar John Cornwell i sin bok “Hitlers Påve” (1999) vad som var drivkraften bakom undersekreteraren Eugenio Pacelli’s strävan att komma fram till ett konkordat mellan Tyskland och Vatikanen under 20-30-talet. Ett konkordat ingicks också med Hitler som Tysklands ledare , och kardinal Pacelli, som då var på väg att bli påven Pius XII
- - 
eugenio pacellix
Pius XII breder ut armarna
- - 
Den nuvarande “primus inter pares” i Rom – Benedikt XVI – har tydligen också en auktoritär vision som liknar föregångarens på 30-talet. Han vurmar ganska  mycket för honom:” Vi kan sannerligen säga att Herren i människan och påven Pius XII gav kyrkan en enastående gåva som vi måste vara tacksamma för”  -  sa han vid en konferens i Rom 2008, som var ägnad åt “Avet från Pius XII..”  ( enligt boken “Påvens korståg” av Alan Posener  - Ica Bokförlag 2011)
- -
  Kommer Sveriges kristna att anamma en dylik vision?

  Dagen, Världen IdagVatikanradion

Andra bloggar om:
Även bloggat på Sub Umbra : "Vlk och Vilks", "- en framträngande national-socialistisk rörelse?", "Evangeliets villkor"
Enhanced by Zemanta

2011-05-15

Vilken ton?

    Chefen för det påvliga rådet för främjande av kristen enhet, kardinal Kurt Koch , har besökt Kyrkornas Världsråd i Geneve och hållit en serie meditationer, enligt vad KV:s egen websida meddelar. I den sista av sina meditationer sade han” I dagens värld måste det kristna vittnesbördet antaga en ekumenisk ton, så att dess melodi inte hörs som en kakafoni, utan som en symfoni. Därför finns det något betydligt viktigare i ekumeniken, än blott och bart kyrkopolitiska mål, nämligen en daglig förnyelse av vår syn på det som är själva huvudsaken, just den tro som verkar genom kärlek”


    Ett argument för ekumenik som förefaller väl grundat. Skriftcitatet är från Galaterbrevet 5:6 “Ty i Kristus Jesus betyder det intet huruvida någon är omskuren eller oomskuren; allt beror på huruvida han har en tro som är verksam genom kärlek” 


  Så listigt motiverade ambitioner måste naturligtvis på något vis respekteras.

2011-05-11

Har statsbidragen till trossamfunden ingen historia?


  Angående Frälsningsarméns del av det statliga stödet till trossamfunden ondgör sig “Kalla fakta”, och övriga media hakar på:

Frälsningsarmén är Sveriges näst största kyrkliga insamlingsorganisation ... välgörenhetsorganisationen har under de senaste fem åren fått in över en miljard kronor iform av gåvor, genom sin butiksverksamhet Myrorna och via testamenten. Utöver det har man fått en halv miljard kronor i bidrag från myndigheter och organisationer..” – Expressen 8/5

Flera trossamfund, och från flera religioner, som är kritiska till homosexualitet får statligt stöd. Frälsningsarmén får varje år en miljon kronor från Nämnden för statligt stöd till trossamfund. Samtidigt säger lagen att stöd bara kan gå till samfund som lever upp till samhällets grundläggande värderingar.”                                   - HD 8/5
  m.fl


Midnattsropet 3/72 - klicka på bilden!


2011-05-09

Frälsningsarmén snett framställd

   
TV 4 – Kalla Fakta har “granskat“ Frälsningsarmén. Det var ju en armé som hjälpte människor. Gamle William Booth gick omkring i Londons slum, och sökte upp de olyckliga drinkarna och gav dem så mycket brännvin som de ville ha och sa: ”Drick kamrater, för det vill Gud. Visserligen står det i Bibeln att det är olämpligt att dricka sig berusad, men som de goda, moderna kristna vi är så struntar vi i det som står i Bibeln”.   Så var det! Och ingen blev ju frälst av det. 


  Tidigare poster på denna blogg om:
           - Frälsningsarmén
                    - HBT-rörelsen


Andra bloggar om:

2011-05-05

strid om en andlig ledares kropp

När en andlig ledare dör kan det då och då utbryta  - åtminstone diskussioner. Hur kan det komma sig? Till exempel Mose gestalt har under tidernas lopp orsakat många debatter och diskussioner. Senast häromdagen i Uppsala, enligt vad tidningen Dagen refererar. 

   Men en allvarligare diskussion än så fördes en gång med anledning av samme Mose. Judas korta brev i Nya Testamentet lyfter fram en gåtfull kollision i den andliga världen, över Mose döda kropp. (Judas brev vers 9: “ Icke så Mikael, överängeln; när denne tvistade med djävulen angående Moses' kropp, dristade han sig icke att över honom uttala någon smädande dom, utan sade allenast: ‘Herren näpse dig.’” )  Djävulen gjorde av någon anledning anspråk på den kroppen. 


"Herren näpse dig.."


   Vad kan man lära av den episoden? Att det är tid att lyfta blicken?

  “ Vi hava en överstepräst som sitter på högra sidan om Majestätets tron i himmelen,..” – skriver aposteln i Hebréerbrevet kap. 8:1 Andra bloggar om:

2011-05-02

bin Ladin skjuten i Pakistan!!? Höll han inte till i Rinkeby?

   Allvaret i dessa uppgifter understryks dock av att USA:s president, Barack Obama, träder fram och håller ett kort men högtidligt tal.  Ett första intryck är att Obamas tal verkar nästan helt fritt ifrån den frihets-retorik som föregångarens, George W Bush’ tal, innehöll i september 2001, just efter terror-attacken i NewYork.
x- x
  Obamas tal på CNN, i Expressen (i svensk översättning) Expressen, SR ( OBS! Vad hände med ljudfilen med talet  på SR:s web? Den togs bort  mitt under det jag lyssnade) , DN, E-kuriren , Afttonbladet
-
bin Ladins död stärker Obamas ställning”(?)

Andra bloggar om: