2011-05-20

Det är farligt att upphöja Jesus

    Ett antal artiklar i Dagen och i Världen Idag denna dag,  är ägnade åt lördagens Jesusmanifestation. Det är den fjärde Jesusmanifestationen  i ordningen här i Stockholm, och med sjuttiotalets Jesusrörelse som stundtals förekommande förebild. Skribenterna och intervjuobjekten ger onekligen uttryck för sina erfarenheter av tidigare manifestationer och/eller sina förhoppningar inför morgondagen. Men vad ska man säga om idel lovord för Jesus och hans manifestanter, och inte ett enda bibelord att styrka detta med ???


     Att det är att lova Jesus “med egna ord” ?  Ja, varför inte. 


   Men det är farligt att upphöja Jesus. Man borde verkligen vara klar över att det finns t-v-å sätt att upphöja Jesus på. Det ena sättet är att upphöja honom på ett kors, för att sedan begrava honom och hoppas vara av med honom. Något som de skriftlärde och fariséerna, Jesu samtida, gjorde. (Aha, därför inga bibelord. Ingen vill vara farisé´!? )  Det andra sättet att upphöja Jesus på är också det att upphöja honom på ett kors, men inte sluta där, utan fortsätta att upphöja honom till Gud och till Guds tron. Något som bara Gud själv kan göra. Aposteln Petrus sa till de som hörde på honom:”Och sedan han genom Guds högra hand har blivit upphöjd och av Fadern undfått den utlovade helige Anden, har han utgjutit vad I här sen och hören.” – Apg. 2:33 


   Är det vad vi ser när vi upphöjer Jesus, det som Gud själv genom sin Ande manifesterar? Annars kanske ett och annat kritiskt bibelord skulle kunna vara på sin plats..


                             “Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan äro långt ifrån mig;”         
                                                                                                             - Matt. 15: 8

  
  Dagen: 1, 2,
   Världen Idag: 1, 2

Andra bloggar om:

1 kommentar:

Craxyknas sa...

 För mig var manifestationen snarare ett tecken på ekumenik bland kyrkorna idag. Ekumenik är ju aldrig fel. Jag tror vi behöver det i Sverige idag, att inse att även om vi prisar Herren på olika sätt så är det ändå samma Herre Jesus Kristus som vi prisar. Tänk vad mycket vi skulle kunna göra för Guds rike om vi började arbeta tillsammans på riktigt! Vilken glädje :D