2011-05-19

..“en auktoritär vision”


  “En auktoritär vision” (= an authoritarian vision) så karaktariserar John Cornwell i sin bok “Hitlers Påve” (1999) vad som var drivkraften bakom undersekreteraren Eugenio Pacelli’s strävan att komma fram till ett konkordat mellan Tyskland och Vatikanen under 20-30-talet. Ett konkordat ingicks också med Hitler som Tysklands ledare , och kardinal Pacelli, som då var på väg att bli påven Pius XII
- - 
eugenio pacellix
Pius XII breder ut armarna
- - 
Den nuvarande “primus inter pares” i Rom – Benedikt XVI – har tydligen också en auktoritär vision som liknar föregångarens på 30-talet. Han vurmar ganska  mycket för honom:” Vi kan sannerligen säga att Herren i människan och påven Pius XII gav kyrkan en enastående gåva som vi måste vara tacksamma för”  -  sa han vid en konferens i Rom 2008, som var ägnad åt “Avet från Pius XII..”  ( enligt boken “Påvens korståg” av Alan Posener  - Ica Bokförlag 2011)
- -
  Kommer Sveriges kristna att anamma en dylik vision?

  Dagen, Världen IdagVatikanradion

Andra bloggar om:
Även bloggat på Sub Umbra : "Vlk och Vilks", "- en framträngande national-socialistisk rörelse?", "Evangeliets villkor"
Enhanced by Zemanta

Inga kommentarer: