2011-05-05

strid om en andlig ledares kropp

När en andlig ledare dör kan det då och då utbryta  - åtminstone diskussioner. Hur kan det komma sig? Till exempel Mose gestalt har under tidernas lopp orsakat många debatter och diskussioner. Senast häromdagen i Uppsala, enligt vad tidningen Dagen refererar. 

   Men en allvarligare diskussion än så fördes en gång med anledning av samme Mose. Judas korta brev i Nya Testamentet lyfter fram en gåtfull kollision i den andliga världen, över Mose döda kropp. (Judas brev vers 9: “ Icke så Mikael, överängeln; när denne tvistade med djävulen angående Moses' kropp, dristade han sig icke att över honom uttala någon smädande dom, utan sade allenast: ‘Herren näpse dig.’” )  Djävulen gjorde av någon anledning anspråk på den kroppen. 


"Herren näpse dig.."


   Vad kan man lära av den episoden? Att det är tid att lyfta blicken?

  “ Vi hava en överstepräst som sitter på högra sidan om Majestätets tron i himmelen,..” – skriver aposteln i Hebréerbrevet kap. 8:1 Andra bloggar om:

Inga kommentarer: