2011-05-27

Varför så tyst om e-G8 i Sverige?

   e-G8 – inte G8. Det var internet-toppmötet som ägde rum i veckan som gick, innan det stora G8 – mötet . Till Paris samlades 1000 inbjudna beslutsfattare från alla håll, och man bedyrade att det skulle inte handla om att lagstifta eller skapa regler för internet, utan huvudsaken var att samtala om internet i det ekonomiska tilväxt-perspektivet.  Och då var alltså huvudsaken upphovsrätten. “Si on ne protège pas le droit d'auteur, on assèche la création et on assistera à sa mort"” (=  “Om man inte försvarar upphovsrätten så torrlägger man det som skapas och man bidrager till dess död” - Frankrikes kulturminister enligt  Le Monde  ) Och då var det alltså inte så långt till lagar och regler…


Ganska skarpa replikskiften kunde uppfattas i fransk press. “ .. förkämparna för yttrandefriheten på internet går emot Nicolas Sarkozy’s uttalanden i januari , då det först talades om ett ‘e-G8’ : ‘ Jag tror att tiden nu har kommit då det gäller för såväl den ene som den andre att skapa ett förtroendefullt förhållande och att skapa en modell där vi tar vara på vår kompetens i det att vi lyssnar till vad de stora operatörerna på internet säger , vilka , det är jag säker på, är djupt ansvariga och som också  lyssnar till vad vi har att säga dem då det gäller att finna en väg till ett civiliserat internet’. Begreppet ‘ett civiliserat internet’ väckte oro hos yttrandefrihetens förkämpar, om att Paris på den internationella agendan vill  försöka få på plats ett system för övervakning …”  


Det verkar vara allvarliga frågor. Vill Sarkozy med hjälp av G8 koppla ett striktare lagstiftnings-grepp om hela internet? Han ville ju få till stånd en gemensam skrivelse från det mötet till G8. Och ingenting i svenska media om detta medan det mötet pågick! Endast några torftiga notiser om diverse marknadsföring. Inte förrän det verkliga G8-mötet gick av stapeln igår hittade jag några rader i svensk press. Vad beror det på? Är det kanske Pirate Bay-historien som lägger sordin på svenskarna?


    P.S  “Ett slutet forum” kallas det nu idag av en skribent på CS, men det forumet hade trots allt en egen hemsida med direktsända videoupptagningar som fortfarande finns att titta på - http://www.eg8forum.com/en/                             - Aftonbladet,   aktuellt om Facebook: DNAndra bloggar om:


Inga kommentarer: