2011-05-15

Vilken ton?

    Chefen för det påvliga rådet för främjande av kristen enhet, kardinal Kurt Koch , har besökt Kyrkornas Världsråd i Geneve och hållit en serie meditationer, enligt vad KV:s egen websida meddelar. I den sista av sina meditationer sade han” I dagens värld måste det kristna vittnesbördet antaga en ekumenisk ton, så att dess melodi inte hörs som en kakafoni, utan som en symfoni. Därför finns det något betydligt viktigare i ekumeniken, än blott och bart kyrkopolitiska mål, nämligen en daglig förnyelse av vår syn på det som är själva huvudsaken, just den tro som verkar genom kärlek”


    Ett argument för ekumenik som förefaller väl grundat. Skriftcitatet är från Galaterbrevet 5:6 “Ty i Kristus Jesus betyder det intet huruvida någon är omskuren eller oomskuren; allt beror på huruvida han har en tro som är verksam genom kärlek” 


  Så listigt motiverade ambitioner måste naturligtvis på något vis respekteras.Eftersom en delegation av svenska pingstpastorer ämnar bege sig till Rom  för att besöka just Rådet för främjande av kristen enhet, så är det inte uteslutet att de får möta denne Koch. Vad ska han då förmedla för ton?


     Vatikanen tycks ha intagit högsta beredskap och påven själv tycks vilja ändra sitt tonfall. Under vårvintern utkom också den andra av Benedikt XVI:s – alias Joseph Ratzinger - böcker om “Jesus från Nasaret” (finns på engelska - ännu inte på svenska). Med dessa båda böcker har nog denne påve sträckt ut armarna mot protestanterna som ingen annan påve. Men med vilken avsikt? Rikligt med skriftord, varligt och sparsamt med  kyrkofäder, men en hel del moderna teologer, inte sällan just protestantiska teologer – bland dem Bultmann och Bonhoeffer – surrar i de papistiska  raderna om Jesus.
- - -
Jesus från Nasaret II
från omslaget till påvens andra bok om "Jesus från Nasaret"
- -  
    Annars förstår sig Benedikt ganska väl på Kaifas*), och i en för övrigt något rörig utläggning, röjer han emellanåt sina tendenser. Som i kapitlet som handlar om hur Jesus förhörs av Stora Rådet : “Av allt detta kan vi dra den slutsatsen att Jesus accepterade titeln Messias, med hela den innebörd som härrör från traditionen , men samtidigt kvalificerade han den på ett sätt som bara kunde leda till en fällande dom, något som han kunde ha undvikit antingen genom att avvisa den, eller genom att framställa en mildare form av messianism” 


- Typiskt Kaifas!


  
     Media om påvekyrkan:   helagotland, sourze:"Likheten med de huvudbonader Dagondyrkans präster bar och påvens är uppenbar när man jämför dem."
   Bloggar om katolicism:Aletheia:"Enligt vår bibel är det den Helige Ande som är Kristi ställföreträdare på jorden. När påvarna tar på sig titeln 'Vicarius Christi' så är det en total urspårning från nytestamentlig tro."
     Bloggar om påvens bok : 1
      Sub Umbras blogg-recension av påvens första bok om Jesus: - där


*) den judiske överstepräst som förhörde Jesus innan han korsfästes.
Andra bloggar om:

Inga kommentarer: