2011-06-29

En gång en europeisk vår

  Det var ett tag sedan som aposteln Paulus stod på torget i Aten och predikade sitt budskap om  frälsning  – evangelium om Jesus Kristus.
  Är det verkligen för sent att ompröva den grekiska “filosofien”?

  Från Apostlagärningarnas sjuttonde kapitel:

Medan  Paulus nu väntade …. i Aten, upprördes han i sin ande, när han såg huru uppfylld staden var med avgudabilder. Han höll därför i synagogan samtal med judarna och med dem som »fruktade Gud», så ock på torget, var dag, med dem som han träffade där Också några filosofer, dels av epikuréernas skola, dels av stoikernas, gåvo sig i ordskifte med honom. Och somliga sade: »Vad kan väl denne pratmakare vilja säga?» Andra åter: »Han tyckes vara en förkunnare av främmande gudar.» De evangelium om Jesus och om uppståndelsen. Och de grepo honom och förde honom till Areopagen och sade: »Kunna vi få veta vad det är för en ny lära som du förkunnar?
Ty det är förunderliga ting som du talar oss i öronen. Vi vilja nu veta vad detta skall betyda.» Det var nämligen så med alla atenare, likasom ock med de främlingar som hade bosatt sig bland dem, att de icke hade tid och håg för annat än att tala om eller höra på något nytt för dagen.


2011-06-25

Tältmöten
  Blogred. var nyligen på tältmöten i Oslo - hos Pilgrimsfolket.
   Återkommer inom kort med rapporter, iakttagelser, betraktelser o.s.v..
- - -
  "Jesus is the Answer" - Jesus är svaret - för världen av idag.Andra bloggar om: ,

2011-06-11

.. i Libyens bygder ..


Apg. 2:10 ff – från Petrus predikan 


Från Libyens bygder, “från trakterna av Libyen som ligger åt  Cyrene” kom det också några, som fick möta Gud i Jerusalem, när de hörde apostlarna predika om den uppståndne Jesus, han som tidigare hade dödats.


 Några -  som bevittnade hur Den Helige Ande var verksam. 


En del av dem började eventuellt själva att “..tala om Guds väldiga gärningar”. Iallafall om de hade hörsammat aposteln Petrus uppmaning: “ Gör bättring, och låten alla döpa eder i Jesu Kristi namn till edra synders förlåtelse; då ska ni såsom gåva undfå den helige Ande”. De som kom från Libyen hade möjlighet att återvända dit med ett glatt budskap.


   Vad är det man får höra från Libyen numera? Om Nato’s bombningar? Det orsakar sorg över våld och lidande.  Men ett hopp finns också, som omnämndes i aposteln Petrus predikan:  Herren kommer    -   Maranata!Vädret i pingst - Aftonbladet, strider  i Libyen DN,E-kuriren
           Kristna bloggar:  1, 2, 3

Andra bloggar om:

2011-06-06

Min lesbiska kärlek…

  Min lesbiska kärlek visar sig. Som genom ett under. Genom en ryska av sitt särskilda slag – en kvinna vid namn Jelena Kostjuchenko.  Jag blir stämd åt det poetiska hållet. Lik en ung björk som blixten slår ned i Moskva-natten. Ur dess friska save kommer en personlig “kom ut” – bekännelse som skakar om hela Ryssland.  Men när den första uppståndelsen har lagt sig, vad blir då de egentliga konsekvenserna?-
-lenakostyuchenkoabc
Jelena avser tydligen att följa upp sin del av efterspelet till den upplösta, men omskakande pride-paraden häromveckan, på sin blogg. Vad händer? För hennes egen del innebär det bland annat att få ihop en polisanmälan av den uppretade person som bankade på henne med knytnävarna, så att hon efter att ha gripits av polisen, befanns vara i så dåligt skick, att ingen arrest-lokal kom ifråga. Det blev sjukhuset direkt. .


2011-06-03

Ideologiska trender  Släpp lös narkotikan - ta bort Gud!


  Det är huvudbudskapet i en bred analys av världsläget denna tidiga fredagmorgon , baserad på två artiklar  (ungefär så väl underbyggd  ska man alltid vara nuförtiden!) i två olika tidningar på webben - den ena Aftonbladet, den andra Unian.net *). 

  *)  Den rysk-språkiga artikeln säger att "Ordet 'Gud' passar inte i den ryska nationalhymnen.- Statsduman har för avsikt att syna kommunist-ledamöten Boris Kasjin's lagförslag i en första genomläsning under fredagen. Det förslaget handlar om att föpassa ordet 'Gud' ur den ryska nationalhymnen, eftersom det inte passar i en civil stat. "
  Nu finns det alltså i den 12:e versen i hymnen några ord: "..chranimaja Bogom rodnaja zemlja" (= med Guds hjälp ska vi bevara fosterlandet) som ska bytas mot "chranimaja nami rodnaja zemlja" (= vi ska själva bevara fosterlandet)  


  Man räknar dock inte med att det lagförslaget ska godtas. 
-
   Hur det kommer att gå med förslaget att legalisera marijuana återstår också att se.


  "Vänd om" - säger Visheten.
  DN


    


Andra bloggar om:

2011-06-02

Rykten om Adelajas arrestering


   Det förekommer uppgifter i såväl rysk- som engelsk-språkiga media på webben, att Sunday Adelaja skulle ha blivit arresterad av folk från den ukrainska säkerhetstjänsten – SBU -  idag (2/6 2011) på eftermiddagen. 


  Dessa uppgifter dementeras dock , dels av Sunday Adelaja själv, dels av hans advokat, Andrej  Fedur, och även av officiella representanter för polisen. Adelaja menar att det är “en provokation”. Hans advokat invänder inte, men säger sig inte ha "den ringaste aning om varifrån provokationen kommer". 


   Även “Guds Ambassads” hemsida dementerar.

Andra bloggar om:

Vad kan vi stå till tjänst med?

lammgam

2011-06-01

Inget “pride” i Moskva - del II


Efter att pride-paraden i Moskva skingrades för sjätte året i rad - efter att Europadomstolen i Strasbourg hade underkänt den ryska policyn några veckor innan - har en omfattande diskussion blossat upp i Ryssland, som märkts inte minst i den ryska bloggosfären. Paraden blev ganska väl dokumenterad med foton och video-upptagningar som även har spridits på bloggarna, och det inte bara i Ryssland. Jelena Kostjutjenko’s egen blogg förvandlades efter hennes gripande, som snabbt övergick i en sjukhusvistelse, till vad en kommentator kallar  “helvetisk holivar”, med ett tillåtet maximum av 10.000 kommentarer.