2011-06-11

.. i Libyens bygder ..


Apg. 2:10 ff – från Petrus predikan 


Från Libyens bygder, “från trakterna av Libyen som ligger åt  Cyrene” kom det också några, som fick möta Gud i Jerusalem, när de hörde apostlarna predika om den uppståndne Jesus, han som tidigare hade dödats.


 Några -  som bevittnade hur Den Helige Ande var verksam. 


En del av dem började eventuellt själva att “..tala om Guds väldiga gärningar”. Iallafall om de hade hörsammat aposteln Petrus uppmaning: “ Gör bättring, och låten alla döpa eder i Jesu Kristi namn till edra synders förlåtelse; då ska ni såsom gåva undfå den helige Ande”. De som kom från Libyen hade möjlighet att återvända dit med ett glatt budskap.


   Vad är det man får höra från Libyen numera? Om Nato’s bombningar? Det orsakar sorg över våld och lidande.  Men ett hopp finns också, som omnämndes i aposteln Petrus predikan:  Herren kommer    -   Maranata!Vädret i pingst - Aftonbladet, strider  i Libyen DN,E-kuriren
           Kristna bloggar:  1, 2, 3

Andra bloggar om:

Inga kommentarer: