2011-07-02

Guds vredes redskap?

  I Bibeln står det uttryckligen om Guds vrede, och om att det i historien kan uppstå sådana personer som blir instrument för denna vrede. Ja, “HERREN och hans vredes redskap..”  ( från Jesaja kap. 13:5)
- - -
   
Ghaddaffi
- - - 
-  Gör bättring, syndiga européer, annars kommer Gaddafi snart att straffa er!Andra bloggar om:

Inga kommentarer: