2011-08-30

Inga synnerliga skäl?

  Skolan har brister.
  Hemundervisning praktiseras. 

  Men så stora brister som den nya lagen om hemundervisning har, är det nog svårt att finna. När jag läser om  personer i  Domsjö som har ansökt om att få bedriva hemundervisning, och inte fått,  syns detta ovanligt tydligt:
“Dåvarande ordförande för utbildningsnämnden, Berndt Nygårds (S): - I den nya skollagen som står det klart och tydligt att det krävs synnerliga skäl för hemundervisning, vilket är lika med - nästan aldrig…. …..Nuvarande nämndordförande Anki Rooslien (S): – Lagen är väldigt tydlig och det vore fel av oss att bevilja hemundervisning. Hon hänvisar till den skärpning av lagen som trädde i kraft från och med läsåret 2011/12. Nu krävs ‘synnerliga skäl’ för att få tillstånd till hemundervisning. Vare sig ‘religiösa eller filosofiska skäl’ tillåts.”
  Vare sig filosofien eller religionen erbjuder alltså några synnerliga skäl i det samtida Europa? Är inte det bedrövligt! Men tänk om någon har en filosofisk övertygelse, och finner synnerligen vägande, filosofiska skäl, att bedriva hemundervisning. Då berövar alltså den nya lagen honom eller henne denna rätt! Det måste väl om något stå  i strid mot våra  konventioner om mänskliga rättigheter.  

      “Människan lever inte bara av bröd” – Matt. 4:4

Insändare i Barometern 2009 : 1, 2 , 3 , 4
Bloggar 2011  : 1, 2 , 3
Andra bloggar om:

2011-08-28

Jesus oskyldig?
Mijailovic  korrigerar sina påståenden “.. att ..ha dödat Anna Lindh på order av Jesus.”  Sydsvenskan – jan – 2004  ( Se även SR –länk från jan - 04) .
- -

- -
Pontius Pilatus - det var han som en gång sa om Jesus: "Jag finner inget ont hos denne man" -    Expressen, SvD, DNAndra bloggar om:


Orkan med motsägelsefullt namn

  Ordet “Irene” – från grekiskans εἰρήνη /“Eirene”, betyder “frid”. Och det har tydligen djupa rötter bland de europeiska språken. 
- -
AFP 505286797 Mörka skyar över fyren vid Montauk - (foto USA Today) 
- -
     Det är inte särskilt svåröversatt till svenska, men i ryska media, som utan svårighet borde kunna koppla till den gamla, ryska versionen av detta namn : Ирина/“Irina”, har man begripligt nog inte gärna velat göra orkanen till en ryska, utan laborerar med olika anglicismer, som “Irän” eller “Airin”- "Ирэн", "Айрин". 

  Men vi skäms inte.

  
Andra bloggar om:

2011-08-26

Domaren irriterad på Adelaja’s advokat

               Det är nu klart vilken domstol som har tagit hand om ärendet “Kings Kapital” i Ukraina, där sex personer sitter åtalade tillsammans med den nigerianske medborgaren Sunday Adelaja, pastor och predikant i den rörelse han själv har startat : “Posolstvo Bozchii..”.  Det blir Dneprovskij-domstolen .  Igår, 25/8, var denna rättssal i Kiev tydligen fullpackad vid en förberedande sittning. Om detta rapporterar bland annat  Ukrayinska Pravda , Unain.net och Segodnja, samt en enskild bloggare som har uppsnappat saker, olika kommentarer  m.m., som övriga media inte har fått med. 
- - 
Andrej Fedur 2  Advokat Andrej Fedur
- - 
                              Bloggaren skriver:” Idag var en förberedande session. Fedur (Adelajas advokat) sade i rättssalen att undersökningen hade genomförts på ett ytligt vis, och att den åtalades skuld inte var bevisad. Ärendet måste utredas grundligare. 

2011-08-25

Vem blir näste Farao?


Det är tydligen osäkert vad som hädanefter ska ske i Libyen. Med referensramar från den bibliska berättelsen om överste munskänken och överste bagaren – 1 Mos. kapitel 40 – kom jag att bli uppmärksam på dessa båda personer: 
- - 
   Abdelbaset Ali Mohmed al-Megrahi  Överste bagaren - al-Megrahi
- - 
      Både amerikanska senatorer och brittiska parlamentariker har  redan hört av sig med uppmaningar till rebellerna/övergångsregeringen  i Tripoli, att de inte ska låta Abdelbaset Ali Mohmed al-Megrahi slippa undan sitt – enligt deras förmenande - inte fullt ut avtjänade fängelsestraff. Han blev dömd 2001 för Lockerbie-attentatet, och satt sedan fängslad i Skottland fram till 2009, då han släpptes fri , eftersom han hade fått cancer i fängelset, och inte väntades leva så länge till. Men han lever och bor i en villa i Tripoli. När han återvände till Libyen från Skottland, blev han dessutom hyllad som en hjälte. Detta togs inte väl upp alls, särskilt inte i  i USA, utan inverkade enligt vissa rapporter menligt på brittisk-amerikanska relationer.
-
- Men  Imamen Musa al-Sadr borde väl komma ut, ifall han sitter någonstans i ett av Libyens fängelser! Isådana fall har nämligen suttit där sedan 1978. Den iransk-födde Shia-muslimske prästen försvann  spårlöst det året i Libyen, dit han hade bjudits från Libanon tillsammans med två andra, för att möta officiella representanter för Gadaffi’s regim. Men de försvann alla, och man tror att de blev utsatta för ett fult trick av Gadaffi.  Hans familj har nyligen vädjat om att han ska få hjälp att komma ut ur fängelset de menar att han sitter i. 
- - 
Musa al-Sadr                             Överste munskänken - al-Sadr


Andra bloggar om:

2011-08-21

Hör verkligen shopping till de ekonomiska realiteterna?

   
  En sociolog värd att höra - Zygmunt Bauman – är intervjuad i SvD: “Den grundläggande frågan är, vad är konsumtion? Låt mig ta ett exempel. När jag var liten gick människor till dåtidens motsvarighet till gallerior för att köpa nya kläder när de gamla inte längre gick att använda, man handlade för att ersätta något utslitet med nytt. I dag söker vi bekräftelse och identitet genom shopping.”

    Bauman analyserar -  som i en bok av honom som jag en gång tittade litet i  - ett samhälle som saknar något av en klippfast grund.
+
   I Södra Sudan lär två stammar ha börjat kriga med varandra p.g.a. en flock kor, som den ena stammen sägs ha stulit från den andra. Mer jordnära -  men inte så bra det heller. 
Andra bloggar om: ,

2011-08-20

En hjälte har avslutat sina dagar

   Olika uppgifter i ryska, web-baserade media  – se t.ex. länken här –   ger vid handen att biskop Ivan Fedotov, som var en av de oregistrerade pingstvännernas ledare i Sovjet i många år, har gått hem till Gud. Han avled den 18:e augusti.  Han lär ha varit med om en hel del, både ont och gott, under sitt långa liv. En del av det har skildrats av Ludmilla Sjokova i hennes bok  “18 let Gulaga ” (=18 år i Gulag) . 


  Boken om Ivan Fedotov – i en utgåva från 1992


                                                              Enligt en annan, ännu  kortare,  biografi, som smugglades ut från Sovjet i samband med att Fedotov's  sista, femåriga lägervistelse stod för dörren 1981, var han född 1929, och lär ha blivit närmare 82 år. 

2011-08-17

Demiurgen träder fram

“- Jag är ingen demiurg”, säger Grigorij Javlinskij. “Jag kan inte förändra verkligheten. Jag kan bara deltaga i den.”

Det var tjugo år sedan kuppen mot Gorbatjov ägde rum, och Sovjetunionen formellt upplöstes, och Estland och andra tidigare sovjetrepubliker till slut blev självständiga.. Radio Svoboda sänder f.n. intervjuer med några personer som råkade få det politiska ansvaret i Ryssland, som jag litet förstrött har lyssnat till. Ämnet är “Za chto borolis - Vad kämpade de för?” Programmet presenteras med bland annat dessa ord: “Ärligt folk. Professionella. Inte nedsölade av korruptions-skandaler och billiga, kremlnära intriger. “  
Ludmilla Telen
Ludmilla Telen – Radio Svoboda – 
      En av programledarna – Ludmilla Telen – utvecklade dessa förhoppningar: “ Det är viktigt – jag hoppas verkligen på ett medmänskligt samtal. Inte om den för folket ofördelaktiga regimen, förutbestämd som den var genom sekler av rysk historia, eller om ett olyckligt folk i ett otäckt klimat, utan framför allt : om våra misstag, om vår skuld och våra förvillelser. Om den egna delen av ansvaret för oktober – 93, för valen -96, för Tjetjenien-krigen, för devalveringen som kastade en del ner i fattigdom och gjorde dollar-miljonärer av andra..” 
- - 
Kan det vara möjligt att så fromma förhoppningar infrias? 

2011-08-16

Blir år 2013 “De Polska Brödernas År” i Polen?

   ( Från Credo.ru)  På initiativ av sällskapet "Szlak Braci Polskich" (“De polska brödernas väg”) och dess företrädare Robert Paligi  har det påbörjats en kampanj i Polen för att utropa år 2013 som “De polska brödernas år”, på samma vis som det innevarande året, 2011,  har förklarats vara den framstående polske poeten Czeslaw Milosz’ år. Detta meddelar en (polsk)  oberoende, profan internet-publikation som är ägnad åt religion och andlighet - “Pistis”. 


 faustus socinius Fausto Sozzini (1539 – 1604) , som någon har föreställt sig honom. 


   “De polska bröderna” kallas också för socinianer ( efter en av rörelsens andliga ledare- italienaren Fausto Socinius el. Sozzini) , och  av sina motståndare:  arianer – och de utgör en strömning av strängt unitaristiskt slag inom den polska reformationen i övergången mellan 1500 – 1600 – talet. 

2011-08-15

“Excellensen Sten Andersson gjorde inget excellent uttalande”

– sade Andres Küng på ett måndagsmöte, den 7:e januari 1991. Jag råkade vara där . Det var ganska osäkra tider. Andres Küng uttryckte då farhågor om en “tredje ockupation av Baltikum”. Hur skulle det gå med hela självständighets-processen i Baltikum?  Perspektiv på den frågan kan man kanske få genom ett “80:e måndagsmöte” idag, måndagen  15/8 på Norrmalmstorg, enligt informationer på regeringens hemsida
- - 
andres kung Andres Küng – vad Wikipedia inte informerar om är att han emellanåt skrev ganska intressanta artiklar för tidningen Dagen – inte minst under de avgörande åren för frihetskampen,  i slutet av 1980-talet och början av 90-talet.


Står sig Andres Küng’s bedömning? Det var när presshuset i Riga den andra januari 1991 hade blivit ockuperat av fallskärmsjägare från det sovjetiska inrikesministeriet , som Sten Andersson - Sveriges dåvarande utrikesminister - sa att han tyckte att det var “inget viktigt” att protestera mot detta.
 

Andra bloggar om:

2011-08-11

Upploppen i London: “Det är bara början..”

Hanif Kureishi


Författaren och filmregissören Hanif Kureishi har uttalat sig om oroligheterna i London: “Dessa upplopp är bara början på en period av resningar som kommer att vara i åratal och sprida sig över hela Europa”, säger han . Detta har uppfattats av den italienska tidningen La Reppublica, och förmedlas även av engelskspråkiga och ryskspråkiga media.
Det är inget populärt yttrande för övrigt, men kan det möjligen vara profetiskt?  “Efter två eller efter tre vittnens utsago skall var sak avgöras” -  5 Mosebok 19:15   Han lär iallafall veta vad han talar om. Med en pakistansk far och en engelsk mor känner han väl till vad som ligger bakom de våldsamma upploppen.

Andra bloggar om:
Enhanced by Zemanta

2011-08-07

Skyldig till mycket.

    Enligt uppgifter genom businessinsider.com och svenska.yle.fi så var det igår tjugo år sedan den första hemsidan publicerades. Då var den publik inte särskilt omfattande som kunde ta intryck av allt det som då började läggas ut på fler och fler hemsidor.  Kan detta stämma? Det skulle alltså vara den här mannen som skapade den första hemsidan:
- . - . .
Tim Berners-Lee Vilken upphovsman!
- . - . .
   Tim Berners-Lee heter han. Men med tanke på att internet och sociala media ibland anklagas för att utgöra grogrund för terrorism och allt möjligt,  så är han alltså på sätt och vis illa ute.Andra bloggar om:

2011-08-03

Polens utrikesminister till Lukasjenko: “Lär av Jaruzelskij, inte av Mubarak och Khaddafi!”


  Enligt Unian.net , som citerar “Gazeta.ru” som i sin tur citerar “Financial Times”  , har Polens utrikesminister Radoslav Sikorskij uppmanat Vitrysslands president Alexandr Lukasjenko att inleda samtal om ett fredligt överlämnande av makten:     ”Vi anser att villkoren och fördelarna med det ‘östliga partnerskapet’ kommer att hjälpa det vitryska folket. Orsaken till de vitryska, ekonomiska svårigheterna och dess politiska isolering ligger i det ‘lukanomiska’ systemet – i ekonomien och i den politiska sfären.  Därför menar jag att det tema som borde diskuteras med hr. Lukasjenko är Vitrysslands övergång till demokrati, och hans egen avgång från sin post”.