2011-08-16

Blir år 2013 “De Polska Brödernas År” i Polen?

   ( Från Credo.ru)  På initiativ av sällskapet "Szlak Braci Polskich" (“De polska brödernas väg”) och dess företrädare Robert Paligi  har det påbörjats en kampanj i Polen för att utropa år 2013 som “De polska brödernas år”, på samma vis som det innevarande året, 2011,  har förklarats vara den framstående polske poeten Czeslaw Milosz’ år. Detta meddelar en (polsk)  oberoende, profan internet-publikation som är ägnad åt religion och andlighet - “Pistis”. 


 faustus socinius Fausto Sozzini (1539 – 1604) , som någon har föreställt sig honom. 


   “De polska bröderna” kallas också för socinianer ( efter en av rörelsens andliga ledare- italienaren Fausto Socinius el. Sozzini) , och  av sina motståndare:  arianer – och de utgör en strömning av strängt unitaristiskt slag inom den polska reformationen i övergången mellan 1500 – 1600 – talet. 
  “De polska brödernas” framträdande bidrag till kulturen , inte bara i Polen, utan i hela världen  blev, att genom dem formulerades, såsom  bland de första inom kristenhetens ram, tanken på kyrkans skiljande från staten, alla religioners likställdhet, tolerans och pacifism. Efter att genom Sejmen’s beslut år 1658  “de polska bröderna” blev förföljda och utjagade ur landet, spriddes deras idéer över Europa och blev ett av de fundamentala inslagen i den europeiska upplysningen. De utövade ett direkt inflytande över sådana tänkare som Voltaire, John Locke, och Isaak Newton.   man kan också hävda att “de polska brödernas” idéer utgör en andlig källa till USA:s konstitution.
  Under de senaste åren har det skett en pånyttfödelse av “de polska brödernas” rörelse i Polen. Först förekom den omkring ett antal internet-sajter med  historiskt-vetenskaplig och andligt-upplysande inriktning, inom ramen för  idéer tillhörande den kristna humanismen.
  Kampanjen för att utropa år 2013 till “polska brödernas år” genomförs genom olika hänvändelser till det polska kulturministeriet.


Andra bloggar om:

Inga kommentarer: