2011-08-26

Domaren irriterad på Adelaja’s advokat

               Det är nu klart vilken domstol som har tagit hand om ärendet “Kings Kapital” i Ukraina, där sex personer sitter åtalade tillsammans med den nigerianske medborgaren Sunday Adelaja, pastor och predikant i den rörelse han själv har startat : “Posolstvo Bozchii..”.  Det blir Dneprovskij-domstolen .  Igår, 25/8, var denna rättssal i Kiev tydligen fullpackad vid en förberedande sittning. Om detta rapporterar bland annat  Ukrayinska Pravda , Unain.net och Segodnja, samt en enskild bloggare som har uppsnappat saker, olika kommentarer  m.m., som övriga media inte har fått med. 
- - 
Andrej Fedur 2  Advokat Andrej Fedur
- - 
                              Bloggaren skriver:” Idag var en förberedande session. Fedur (Adelajas advokat) sade i rättssalen att undersökningen hade genomförts på ett ytligt vis, och att den åtalades skuld inte var bevisad. Ärendet måste utredas grundligare. 


    Domaren ställde då frågan varför ingen handling hade inkommit om detta tidigare, utan hon måste få veta detta först nu??? Hon förklarade ganska bryskt att sådana synpunkter måste framföras i god tid, och att det nu var sent påtänkt. Rättegången kommer att äga rum den 13 september. Fedur sade också att Adelaja inte riktigt behärskar vare sig ryska, ukrainska eller engelska. Allting måste läsas upp för honom på hans modersmål, annars skulle detta – typ - vara att våldföra sig på hans rättigheter. Advokaten begärde också att Golovanov och Kolesnikov skulle försättas på fri fot , och hävdade, under det att han åberopade någon konvention,  att deras arrestering var olaglig. Men domaren avslog alla dessa krav.
                     Där var också en hysterisk person som trädde upp till Sunday’s försvar, och som hojtade att man borde inte tolerera att den ende rättfärdige man som fanns i hela Ukraina blev illa behandlad – men ingen i salen , och inte heller majoriteten av dem som hade trängt sig samman  i korridoren, understödde henne. Utan tvärtom, de började uttrycka sitt missnöje ganska högljutt. De gav henne liksom inga möjligheter att få fram allt vad hon ville säga. 
                 För de drabbade’s räkning var det också en kvinna som tog till orda. Hon talade enkelt, men genomträngande. Hon sa, att folk helt enkelt hade blivit utnyttjade, genom att man hade spelat på känslor och spekulerat i det som var dyrbarast av allt – tron på Gud. “
                     Övriga media skriver om hur “f.d. pastorn för ‘Posolstvo Bozchii....begär att få 200 band av målet  översatta till Yoruba”- sitt modersmål.  Web-publikationen Segodnja skriver:    ” Pastor Adelaja dök inte upp i domstolen igår. De medåtalade, Golovanov och Kolesnikov, kom till domstolen med eskort från isoleringshäktet, Bandurchenko och Safonov kom själva..” 


Andra bloggar om:

Inga kommentarer: