2011-08-20

En hjälte har avslutat sina dagar

   Olika uppgifter i ryska, web-baserade media  – se t.ex. länken här –   ger vid handen att biskop Ivan Fedotov, som var en av de oregistrerade pingstvännernas ledare i Sovjet i många år, har gått hem till Gud. Han avled den 18:e augusti.  Han lär ha varit med om en hel del, både ont och gott, under sitt långa liv. En del av det har skildrats av Ludmilla Sjokova i hennes bok  “18 let Gulaga ” (=18 år i Gulag) . 


  Boken om Ivan Fedotov – i en utgåva från 1992


                                                              Enligt en annan, ännu  kortare,  biografi, som smugglades ut från Sovjet i samband med att Fedotov's  sista, femåriga lägervistelse stod för dörren 1981, var han född 1929, och lär ha blivit närmare 82 år. 

   Här ett litet stycke ur det sjätte kapitlet ur “18 let Gulaga” , med rubriken “Gud låter icke gäcka sig”, som beskriver en händelse från en rättegång mot Fedotov och fem andra i början av 1960-talet:

Den 12/4 1960 lyftes rymdfarkosten med Jurij Gagarin ut i rymden.
Resan gick sin gilla gång. Under en av domstolens sessioner frågade
domaren vittnet Valja från Reutov:
-Säg, vem av dem är bäst, Jurij (Gagarin), som inte har sett Gud, eller
Ivan, som vittnar om Gud?
Hon svarade:
- De är bra var för sig, på sitt vis.
Sedan kallade de Alexej Petrovich Larin, som sade:
- Jurij Gagarin är ingen hjälte, men - och han såg på Ivan Petrovich -
här är vår verklige hjälte. "
 
                  
En norsk bloggare bloggar om saken – här
Andra bloggar om:
Enhanced by Zemanta

Inga kommentarer: