2011-08-30

Inga synnerliga skäl?

  Skolan har brister.
  Hemundervisning praktiseras. 

  Men så stora brister som den nya lagen om hemundervisning har, är det nog svårt att finna. När jag läser om  personer i  Domsjö som har ansökt om att få bedriva hemundervisning, och inte fått,  syns detta ovanligt tydligt:
“Dåvarande ordförande för utbildningsnämnden, Berndt Nygårds (S): - I den nya skollagen som står det klart och tydligt att det krävs synnerliga skäl för hemundervisning, vilket är lika med - nästan aldrig…. …..Nuvarande nämndordförande Anki Rooslien (S): – Lagen är väldigt tydlig och det vore fel av oss att bevilja hemundervisning. Hon hänvisar till den skärpning av lagen som trädde i kraft från och med läsåret 2011/12. Nu krävs ‘synnerliga skäl’ för att få tillstånd till hemundervisning. Vare sig ‘religiösa eller filosofiska skäl’ tillåts.”
  Vare sig filosofien eller religionen erbjuder alltså några synnerliga skäl i det samtida Europa? Är inte det bedrövligt! Men tänk om någon har en filosofisk övertygelse, och finner synnerligen vägande, filosofiska skäl, att bedriva hemundervisning. Då berövar alltså den nya lagen honom eller henne denna rätt! Det måste väl om något stå  i strid mot våra  konventioner om mänskliga rättigheter.  

      “Människan lever inte bara av bröd” – Matt. 4:4

Insändare i Barometern 2009 : 1, 2 , 3 , 4
Bloggar 2011  : 1, 2 , 3
Andra bloggar om:

1 kommentar:

Berno Viden sa...

Den fåra av medborgare som fått upp ögonen för värdet av hemundervisning går inte att stoppa. Det är en rättighet ingen myndighet kan beröva vare sig barn eller föräldrar.