2011-08-25

Vem blir näste Farao?


Det är tydligen osäkert vad som hädanefter ska ske i Libyen. Med referensramar från den bibliska berättelsen om överste munskänken och överste bagaren – 1 Mos. kapitel 40 – kom jag att bli uppmärksam på dessa båda personer: 
- - 
   Abdelbaset Ali Mohmed al-Megrahi  Överste bagaren - al-Megrahi
- - 
      Både amerikanska senatorer och brittiska parlamentariker har  redan hört av sig med uppmaningar till rebellerna/övergångsregeringen  i Tripoli, att de inte ska låta Abdelbaset Ali Mohmed al-Megrahi slippa undan sitt – enligt deras förmenande - inte fullt ut avtjänade fängelsestraff. Han blev dömd 2001 för Lockerbie-attentatet, och satt sedan fängslad i Skottland fram till 2009, då han släpptes fri , eftersom han hade fått cancer i fängelset, och inte väntades leva så länge till. Men han lever och bor i en villa i Tripoli. När han återvände till Libyen från Skottland, blev han dessutom hyllad som en hjälte. Detta togs inte väl upp alls, särskilt inte i  i USA, utan inverkade enligt vissa rapporter menligt på brittisk-amerikanska relationer.
-
- Men  Imamen Musa al-Sadr borde väl komma ut, ifall han sitter någonstans i ett av Libyens fängelser! Isådana fall har nämligen suttit där sedan 1978. Den iransk-födde Shia-muslimske prästen försvann  spårlöst det året i Libyen, dit han hade bjudits från Libanon tillsammans med två andra, för att möta officiella representanter för Gadaffi’s regim. Men de försvann alla, och man tror att de blev utsatta för ett fult trick av Gadaffi.  Hans familj har nyligen vädjat om att han ska få hjälp att komma ut ur fängelset de menar att han sitter i. 
- - 
Musa al-Sadr                             Överste munskänken - al-Sadr


Andra bloggar om:

Inga kommentarer: