2011-09-14

En rättegång vid DneprNågra (få) intryck av rättegångsdagen igår:

   Rättegången skulle börja kl. 14:00, och jag var där redan kl. 13:00. Det hade församlats en skara människor, som stod och väntade just på att rättegången skulle börja. Efterhand kom det ännu fler. Det stod några polismän i grinden, och jag frågade dem om vem som helst som ville det kunde komma in och lyssna. Jag sade att jag kom från Sverige. De sade att det skulle gå  bra, bara jag hade passet med mig. Och det hade jag. Men efterhand blev det rätt så  trångt.
- - 


En grupp människor står utanför domstolen när jag kommer                                                                


“Ukrainsk-nigerianska vänskapsföreningen” fanns tydligen också på plats
Trångt i trappen


    Det fanns till slut inga chanser att komma in. Efter att en trupp av bastanta killer i vinröda baskrar hade tillkallats (ett femtontal - svarade närapå exakt mot antalet representanter för "ukrainsk-nigerianska vänskapsföreningen") , så insisterade de på rättning i leden. Och de kallade i tur och ordning in:
- parterna och deras jurister,
    - de som ansåg sig ha lidit förluster.
         -  ukrainska media, de som hade föranmält sig.

    Salen blev enligt uppgift  sprängfull. Men jag fick eventuellt några intressanta inblickar  där jag stod i trängseln på trappen.

    Efteråt har jag fått veta , genom att denna sak har blivit ganska omskriven, att rättegången inte höll på längre än två timmar. Det fanns yrkanden om att den skulle genomföras på ryska, eftersom en av de åtalade är rysk medborgare och Adelaja själv förstår ukrainska dåligt, enligt  hans advokat.  En ukrainsk journalist prövade honom på den punkten, och fick "ett svar på bruten ukrainska, att han lär sig språket, men inte kan praktisera det". Ovanämnda yrkande beviljades hursomhelst inte. Rättegången ska alltså genomföras på det officiella, ukrainska språket. Men p.g.a. avsaknad av tolk för dem som behövde, så sköts den upp till den 27:e September....

..återkommer.

- -

  P.S
    Hur många livvakter har Adelaja? Det har blivit något av en diskussion i ukrainsk press efter rättegången igår. Några journalister påstår nämligen att de blivit misshandlade av dessa "livvakter". På en fråga till advokaten hur många livvakter han har , blev svaret "en". Själv svarar han "inga". 
                                               / 

    
news.zn.ua 

Inga kommentarer: