2011-09-12

Strider


  En troende människa kommer inte undan strider. Efesierbrevet talar om sådana. Man kan ju pröva sig bara  inför en av de inledande verserna: " Välsignad vare vår Herres, Jesu Kristi, Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse.."  Kap. 1:3

    Det går ju inte ihop.  Gör det det ?

Inga kommentarer: