2011-10-22

Nutida Israels historia – berättad i kläder

   I Israel har tydligen en utställning öppnats, om vilken en artikel i Haaretz , inte utan en viss pessimistisk underton, har något att förtälja:


    (ett utdrag i svensk översättning )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Av Shahar Atwan                                       
Utställningen “ATA – en berättelse om en fabrik, ett mode och en dröm”, som öppnade den 6:e oktober vid Eretz Israel-muséet i Tel Aviv kunde inte ha kommit vid en bättre tidpunkt än nu, mitt i en period av social protest, säger intendenterna.
- -               
ata         - "ATA symboliserar en längtan efter ett Israel från förr, det Israel som tar hand om sina arbetare", säger Eran Litvin. “1957 var det en stor kris på fabriken eftersom de hotade att avskeda folk i effektivitetens namn, och arbetarna lät det inte ske. Genom åren var arbetsgivarna avgjort för sina anställda och under 1980-talet började disintegration och privatisering."
Litvin svarade för utställningen tillsammans med Monica Lavi, indendent för Nachum Gutman's konstmuséum i Tel Aviv.
Jag skrev om ATA förra året, det var 25-årsdagen av nedstängandet av den första israeliska textilfabriken, som hade varit en källa till stolthet för tusentals israeler. Då hade jag svårt att förstå de starka känslor som producenternas bomullsshorts gav upphov till bland designers, journalister och modeforskare som växte upp med dem, eller deras förundran över en igenknäppt bomullsskjorta. En del av dem kom ihåg kompromisslös kvalitet, och en del mindes stunder i barndomen av särskild betydelse. En del beskrev den unika erfarenheten av att köpa en vara som man trodde man skulle behålla hela livet.


Vid ett preliminärt besök i lagerutrymmena i Eretz Israel Muséet var det spännande bara att se de bevarade kläderna, invikta i vitt silkespapper i ett rum som var luft-konditionerat och fukt-kontrollerat. Med undantag av klädesarkivet från Shenkar College of Engineering ans Design, som inte heller är öppet för den stora allmänheten, så finns det inget muséum eller arkiv som låter allmänheten betrakta samlingar av kläder som ger gestalt åt vår politiska, sociala och estetiska historia.
Men också där, mellan den ikoniskt blå skjortan och en ljus, blommig dräkt, undrade jag över deras skönhet i termer av mode och kultur. Är den oinspirerade bomullsskjortan verkligen så snygg? Och ser inte dräkten som har tillverkats i 60-talets frihetsanda anspråksfull och löjlig ut idag? Vad kan de säga om modet under statens första årtionden?


Planeringen ( vid den tiden kallades modedesigners allmänt för modeplanerare) koncentrerade sig helt på att utveckla nyttiga och varaktiga kläder som kunde fylla sin uppgift (arbete, ledighet eller kamp) och rättfärdiga sitt pris. Ingen på fabriken, inklusive planerarna, brydde sig om skönhet, smak eller vimsig kreativitet.


Ett av de främsta värdena för ATA kläderna var nationell solidaritet. Fabrikens fashionabla produkter de första åren innefattade ett visst tyg som kallades “armé “ och ett bomulls-tyg som kallades “officer”. Färgerna utgjordes av kaki, blått, vitt, och svart: kaki och blått var de mest populära.
“ Namnen på de olika slagen av väv vittnar om deras natur” skrev Ayala Raz, en forskare om mode och författare till “Halifot Haäitim” (“Ändra stil: 100 år av mode i Eretz Israel”- Yedioth Books), i den text som ackompanjerar utställningen. “Detta är inte dyra tyger för modekläder, men tyger avsedda för arbetskläder och militära uniformer”.


Fabriken fick ett namn som är en förkortning av det hebreiska”Arigei Totzeret Artzeinu”(“Tyger Tillverkade i Vårt Land”), från författaren S.Y. Agnon. Erich Moller, en av fabrikens grundare, sade att novellisten kom på frasen över ett glas konjak i Moller's hem, efter att ha funderat på olika sätt att stava fabrikens namn och byn ATA där den låg. I de få exempel på reklam som gjordes under fabrikens tidiga år, använde Association for Israeli Products patriotiska slagord för att föra fram sina varor, och man koncentrerade sig mer på värden än på marknadsföring.
“ För oss, barn och unga från 1930 – och -40-tal, var ATA en oskiljaktig del av Eretz Israel”, skrev Menachem Talmi i dagstidningen Maariv 1983. “För oss var ATA kakibyxor som vi rullade upp; kakiskjortor som vi stolt bar på sabbaten; de grova men starka arbetskläder som stod emot oljefläckar och kalkstensfläckar och som inte blev snabbt förbrukade”
Historia i tyger
Vad kommer äldre besökare att få ut av att se dessa minnesbilder, utöver ett styng av nostalgi? Och för de unga som föddes i ett överflöd av stiliga kläder - skulle blotta bomullen kunna väcka några liknande känslor hos dem?
“För mig är det ingen mode-utställning, men en historisk utställning”, förklarar Lavi, 50. Hennes med-intendent, Litvin 36, tog initiativet till utställningen, som kommer att pågå till slutet av mars 2012.
Även om utställningen omfattar en del originella exempel på klädesplagg från olika perioder av fabrikens historia, så var detta inte musei-intendenternas huvudsakliga avsikt. De var mest upptagna av berättelsen om fabriken som en representant för de sociala, ekonomiska och politiska processer som ägde rum under dess verksamhetstid, från 1934 till 1985.
Lavi säger att hon drogs till att sätta upp utställningen nu eftersom den kunde “ dra en mycket distinkt skiljelinje i Israels historia, som bara sällan kan markeras så tydligt. En linje som symboliserar Israels övergång från ett samhälle med inbördes ansvar som erkänner arbetets värde och som främjar begripliga klasskillnader, till ett samhälle med mycket stark kapitalistisk orientering. I ATA's fall, återspeglades detta i fabrikens stängning, som utgjorde en traumatisk händelse för arbetare och för hela det israeliska samhället.”
Intendenterna delade upp utställningen i två huvudavdelningar. Första avdelningen är ägnad åt fabriken och dess grundare, och den andra avdelningen är ägnad åt modet som den skapade. Båda avdelningarna delas in i underavdelningar.
“Den första avdelningen handlar om de två cenralgestalterna bakom fabriken – kusinerna Erich Moller och Hans Moller , och deras världsåskådning,” säger Litvin Familjen hade ett spinneri i Tjeckoslovakien; Hans ville öppna fabriken i Palestina som en del av ett sionistiskt initiativ. Utställningen söker finna atmosfären inne i fabriken under dess första år, genom fotografier och dokument.
Detta innefattar en underbar serie av svart-vita foton från 1962 av fotografen Anna Rivkin Brick. Hon fokuserade på arbetarna i produktions-kedjan, inklusive klipparna, sömmerskorna, modedesignare, kvalitetskontroll-specialisterna och distributörerna. Rivkin gav åt arbetarna” en slags helig aura, lik den med vilken man brukade avbilda arbetare under 1800-talets sista del – som en del av en europeisk tradition som helgar arbetet och arbetaren, mannen med de gyllene händerna”, säger Lavi.
Utställningen ägnar sig också åt stora strejker vid fabriken 1957. “Det var ett genombrott: Hotet att avskeda för att öka effektiviteten, som Hans Moller försökte driva, var något nytt i landet vid den tiden”, säger Litvin. “Arbetarföreningen Histradut blandade sig i, och strejken avslutades med en kompromiss: De avskedade färre arbetare än vad som var planerat”.
Klädeskoden
Sedan, efter showen's första avdelning, gjorde intendenterna den avdelning som är ägnad åt fabrikens modestilar. Här syns kakiuniformer för den brittiska armén , barn – och kvinnokläder, de välkända arbetarkläderna för pionjärer och bosättare, och naturligtvis “kova-tembel” ( den populära kupolformade “dumstruten” som identifieras med kibbutz-medlemmar och andra) i genomskinliga utställningsboxar. Utställningen omfattar även en av fabrikens första trådrullar.
“ Detta är en unik fabrik som formulerade statens klädeskod för en viss period”, säger Lavi. “Och det gjordes på basen av den politiska, sociala och etiska koden”.
För att man ska kunna förså hur denna klädeskod introducerades, tillägger Lavi, räcker det att nämna att premiärminister David Ben-Gurion utgjorde modellen för fabrikens kaki-kläder. “Klädseln idintifierades med regeringen och pionjärandan”, fortsätter hon. “Fotona av Ben-Gurion från den tid då han var juridikstuderande i Istanbul , till exempel, visar honom i en tredelad dräkt. Med andra ord var han bekant med den gängse europeiska klädeskoden. Men här i Palestina behövde 'den nye juden' och 'den nye israelen' en annan klädeskod, och den måste uppfinnas , precis så som man uppfann ett språk för israelisk konst. Och det var en av de saker som ATA gjorde.”
“kakikläder skapade en social revolution och upplöste klasskillnader”. Skrev Raz i sin bok. “Kaki var inte bara en färg, det var en världsåskådning som krävde enkelhet och sparsamhet, tillsammans med nationell stolthet och villighet att låta sig värvas för militära ändamål”.
Medan en del människor ser värdet av klassutjämning och nationell enhet i detta, så ser Lavi ATA's vision av israelskap annorlunda. “Fabrikens kakikläder tillsammans med 'kova tembel' utgjorde den dominerande israeliska uniformen, men det är klart att det fanns olika typer av israeler: det fanns Tel Aviv-israeler; det fanns religiösa israeler; det fanns också araber som inte ansågs vara israeler, men deras klädstil utövade också inflytande; och naturligtvis fanns det nya immigranter. “
“Detta var ett försök att skapa en uniform israelisk look. Med andra ord, man var inte längre jemenit, ryss, polack eller marockan. Man hade blivit israel. Det var något som inte existerade vid den tiden, utan måste skapas.Det var en del av att uppfinna israelskapet…."
- - Andra bloggar om:

Inga kommentarer: