2011-11-07

Det trovärdiga vittnet – Jesus

     
I Nya Testamentet står det att Jesus är det trovärdiga vittnet – Uppb. 1:5

     Följdaktligen – när Jesus blev dragen inför rätta, och man kallade på folk för att de skulle vittna mot honom - -  Matt. 26: 59 – 61 - -  då kallade man samman vittnen mot det trovärdiga vittnet.   Sedan dess har, under historiens gång, många trätt upp för att vittna mot Honom.
jisr x
  Om någon vill skaffa sig en uppfattning om Jesus och vad Han har sagt, så kan han, eller hon, få att göra med sådana som vittnar mot det trovärdiga vittnet. Om bloggens läsare händelsevis skulle höra till det slag av människor som vill skaffa sig en korrekt uppfattning om Jesus Kristus och vad han har sagt, så ta gärna reda på det. Inte vill du bli ett sådant vittne som vittnar mot det trovärdiga vittnet?

   Det vore ett falskt vittne.Andra bloggar om: ,

Inga kommentarer: