2011-12-04

DDOS ?


  Flera webbaserade media har angripits och slagits ut under denna dag i Ryssland, vilket våra svenska nyhetsmedia också rapporterat om. 

     Ryska nyhetsmedia skriver om det, men använder generellt en annan term. När vi i Sverige talar om "cyber-attacker" eller "hackare" så används i Ryssland ett ord som består av fyra latinska bokstäver "DDOS".
   Se t.ex:  Vedomosti

      Ett litet nytt begrepp för mig, men när jag söker efter det på webben så finns det ju också på svenska. Men det används tydligen inte så frekvent i nyhetsrapporteringen.
   
   Hursomhelst:  den oberoende valövervakningsorganisationen Golos' websida slogs ut redan tidigt på morgonen i Ryssland , och även så Radio Eko Moskva's webplats, och senast hörde jag ryktas något om att partiet Jabloko's hemsida också har attackerats.

  Radio Svoboda har gjort en kort intervju med "Eko Moskvas" chefredaktör, Alexej Venediktov, som jag har översatt, efter att ha följt vederbörande något på hans twitter, och tagit del något av den frustration och vånda han har upplevt denna dag, över att i det kritiska ögonblicket sakna tillgång till den annars så väl inkörda tekniken :

       På dagen för parlaments-valet den 4:e december utsattes flera stora, ryska informations-resurser för hacker-attacker. “Eko Moskva”, “Kommersant”, “Sion.ru”, “Bolsjoj Gorod”, tidningen “New York Times” slutade att fungera, och  även övervaknings-organisationen “Golos” sajt  och dess huvudsakliga internet -projekt “Karta över valöverträdelser”. Ledningen för radiostationen “Eko Moskva” fattade ett beslut om att vända sig med klagomål angående dagens hacker-attacker till Ryska Federationens Riksåklagare, Centrala Val-Kommissionen, och till styrelsen för att bekämpa databrottslighet inom Inrikesministeriet. Radiostationen “Eko Moskva's” chefredaktör Alexej Venediktov svarade på frågor om hacker-attacken på deras hemsida i en intervju för radio Svoboda:

  -   Vad är det som händer?

       -    DDos -attacken började på valdagen kl. 06:40. Jag kopplar detta direkt till att “Eko Moskva”, som under den senaste månaden har haft två miljoner besök dagligen, publicerade berättelsen om brott mot vallagen i samband med Dumavalen. Och de personer som utförde dessa brott , de företog sig eller organiserade DDos-attacker, för att inte så mycket skulle bli känt om deras lagstridiga handlingar. Därför har attacken beretts med stor känslighet och sak-kunnighet . Hemsidan ligger alltjämt nere. Jag informerade såväl Dmitrij Peskov, Putins pressekreterare, som Natalja Timakov, som är Medvedev's pressekreterare om situationen. Jag berättade för dem vad jag tänkte göra och förtäljde om mina antaganden och personliga slutsatser, vilka som kunde tänkas stå bakom dessa DDos-attacker. För bara några minuter sedan skickade vi ett uttalande till Centrala Valkommissionen med begäran om, och inte med en förfrågan om, att vidtaga åtgärder. 

Nu har vi fått ta del av ett uttalande från ordföranden för styrelsen för “Eko Moskva”, Nikolaj Sankevich,  som representerar “Gasprom”  vår störste delägare,  där han säger att han har   uppdragit åt chefen för den ekonomiska säkerhetstjänsten att sätta sig i förbindelse med utredningen av denna sak.  Vi har inte för avsikt att lämna dessa förbrytare lyckliga och fria. 

   -  Hur har de människor som du har pratat med reagerat?

     - Jag har självklart inga fullmakter att tala å deras vägnar, men, inte desto mindre har båda press-sekreterarna , kan man säga, uttryckt solidaritet med mig, och upprördhet. Kanske hoppas jag också på att det kommer några uttalanden från officiella, statliga myndighets-organ av denna anledning – inte bara vad det gäller “Eko Moskva” , utan också med anledning av de sajter som har givit publicitet åt valöverträdelser och som idag har utsatts för Ddos-attacker. Man skulle naturligtvis kunna önska sig ett principiellt utlåtande från såväl presidenten som premiärministern. Det har jag sagt till dem.
    
 -  Det var , som jag kommer ihåg, en tid då Live Journal (i Ryssland en ofta anlitad  bloggtjänst) utsattes för attacker. Medvedev sa då att man måste ta itu med det. Men sedan sade Inrikesministeriet att de inte hade påträffat någon kriminell grupp. Kanske historien utmynnar i det också denna gång?

   -  Jag vet inte hur denna historia kommer att sluta, men i den nu aktuella saken har jag i mitt samtal med ordföranden för styrelsen för “Eko Moskva” sagt, att “Eko Moskva” har lidit en betydande ekonomisk förlust, och det innebär, att det också har drabbat “Gasprom”, såsom vår störste delägare. Och såväl “Gasprom” som staten har intresse av att detta reds ut.

-  Vilka kan stå bakom detta?

-  Om det blir ett brottmål kommer jag att delge utredningen mina antaganden. Först sedan blir detta offentligt.  

X - - 

Aftonbladet

   Andra bloggar om: ,

Inga kommentarer: