2011-12-25

Frälsning för folket, eller frälsning från det ?

     Enligt evangelium uppenbarade sig en ängel för Josef när han hade fått klart för sig att Maria var gravid, och talade om att han inte behövde skilja sig från henne fördensskull. Ängeln sa:" ..hon skall föda en son, och honom skall du giva namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk ifrån deras synder"   

    - Matteus evangelium kap. 1:21


    När Jesus sedan växte upp och inledde den verksamhet som fick till påföljd att han blev älskad av somliga och hatad av andra, och efter att hans fiender hade gillrat en fälla för honom och fått honom fälld både för brott mot Mose lag och för att vålla allmän oordning i landet, då blev han korsfäst. Men hans lärjungar gjorde den erfarenheten att de både såg och hörde Jesus efter hans död .  Gud hade uppväckt honom från de döda!
    Den första församlingen blev snart lika förföljd som Jesus själv hade varit, men utrustad med ordet och den helige Ande kunde den vittna om Herren Jesus Kristus överallt. En av de största motståndarna till Jesu lärjungar och hans undervisning var Saulus. Men Saulus blev omvänd och hette därefter Paulus.    Och när Herren kallade Paulus, sa han bl.a. till honom " ..res dig upp och stå på dina fötter; ty därför har jag visat mig för dig, att jag har velat utse dig till en tjänare och ett vittne, som skall vittna både om huru du nu har sett mig, och om huru jag vidare skall uppenbara mig för dig.Och jag skall rädda dig såväl från ditt eget folk som från hedningarna. Ty till dem sänder jag dig.."  
                                                         - Apostlagärningarna kap 26:16 - 17  


   Så Jesus frälser inte bara människor från synden, han frälser också från sådana människor som håller fast vid synden. Han skulle "frälsa sitt folk från deras synder" i Matt. 1:21, men han frälste, eller räddade,  aposteln Paulus från samma folk, när de inte ville omvända sig. 


   Och även ifrån vårt folk!


    (!)
   Diverse Jul-reflexioner: UNT, Aftonbladet,Barometern, GP, SR  Andra bloggar om:

Inga kommentarer: