2011-12-18

Putin - och Bibeln som försvann


    Putin fick förklara sina uttalanden om oppositionen under det direktsända TV-programmet i torsdags, efteråt, ser jag.   News.mail.ru (rysk text)

   Men vad han sade om Bibeln har ingen begärt någon förklaring till vad jag vet. Men det har uppmärksammats och väckt en del debatt på ryska webben. Under direktsändningen, alldeles i början , så var det en ortodox präst vid namn Maxim som reste sig och ville höra Ryska Federationens premiärminister säga några ord om religionens ställning i Ryssland.     Han frågade:"Det är en känd sak att allt var bättre i vårt land på den tiden då läraren, läkaren och prästen stod främst".         Prästen klagade över att det i de ryska lärosäterna är mindre än 50 av Moskvapatriarkatets kyrkor representerade med bönerum,  medan det i fängelserna finns mer än 1000 sådana. Dessutom intresserade sig prästen Maxim för perspektiven på stödet för just  den ryska utbildningen och förbättrandet av televisionens moraliska kvalitet.
  Putin svarade:"” Människor med en demokratisk övertygelse menar att det inte är behövligt att ge mycket tid år representanterna för våra traditionella religioner i radio och TV". Premiärministern underströk vid flera tillfällen att Ryssland är en sekulär stat och att dess sekulära karaktär måste stärkas. Putin anmärkte dock med ett beklagande:” Vi har förlorat värden som hörde samman med den moraliska kodex som byggde kommunismen”, men tillade strax  att alla värden som tillhörde den omtalade kodexen “är ett utdrag ur Bibeln”. Som regeringschefen uppfattade saken höll sig “våra traditionella samfund” vad det gäller basvärden till denna ståndpunkt.
“ De religiösa samfundens verksamhet i lärosäten, liksom i det militära och i fängelserna, kommer att stödjas” - sade Vladimir Putin .   Credo.ru

  "Putin jämförde den moral-kodex som byggde kommunismen med Den Heliga Skrift" - utropar en rubrik bland många.
- - 
  Kan man alltså dra den slutsatsen att han skulle vara lika glad om Bibeln kom igen som moral-kodex, som om " Det kommunistiska manifestet" gjorde det!? 
  - Vilket prat!


   Skånskan, SVT Andra bloggar om:

Inga kommentarer: