2011-12-10

Om en internationell konferens


  Guds vishet talar i Ordspråksboken, kapitel 8 :"Genom mig regera konungarna och stadga furstarna vad rätt är." - vers 15


   Har inte Guds vishet nu på ett övertygande vis hört av sig  genom USA:s utrikesminister, Hillary Clinton? Under den internationella konferensen om frihet på nätet, som hölls i Haag i Holland i dagarna två, så höll hon ett av inledningsanförandena, och visade sig vara  insatt i frågorna, och formulerar också ganska väl den aktuella situationen för t.ex. bloggare utöver världen, och vad som utgör de reella hoten mot friheten på nätet i dessa dagar:
  " Just nu,  i olika internationella forum, arbetar en del länder på att förändra hur internet sköts. De vill förändra det nuvarande multi-intressent-anslaget, vilket omfattar regeringar, den privata sektorn, och medborgare, och som stöder det fria flödet av informationer i ett enda globalt nätverk. I dess ställe vill de införa ett system som är cementerat i en global kod som utvidgar kontrollen över internet-resurser, institutioner, och innehåll, och centraliserar denna kontroll i regeringars händer".  /Hela fru Clintons tal på engelska - här/
  
  Under lördagen kunde man bl.a. ta del av intressanta rapporter från enskilda som har prövat på påfrestningarna att försöka använda internet i länder där olika former av frihetsbegränsning råder. En bloggare från Syrien, Amjad Baiazy, som sattes i fängelse tidigare i år, men som kommit ut därifrån, sade några ord: "Varje medborgare kan använda twitter för att kommunicera med hela världen... För två dagar sedan blev min vän Razan Ghazzawi fängslad, för att ha uttryckt sin åsikt.... Jag blev arresterad i maj 2011 och blev torterad. Det är inte så en regering ska behandla sina medborgare.... Jag vill uppmana regeringar att strida för frihet och rättvisa på internet och för medborgarnas säkerhet, inte bolags och regeringars". 
   /Några meningar ur talet som skickades ut genom twitter-meddelanden/  


  Till konferensen , som kunde följas online genom Hollands utrikesministeriums webplats och via Facebook, kom det också twitter-meddelanden, som bland annat upplyste om svårigheterna för dem som använder sociala media i Ryssland i dessa dagar. Vkontaktes upphovsman, Pavel Durov, har t.ex. uppmanats att infinna sig hos åklagarmyndigheten i S:t Peterburg, eftersom han vägrat att på säkerhetspolisens uppmaning släcka ned diskussionsgrupper som samlat dem som är motståndare till "Enade Ryssland". - Gazeta.ru  Yle.fi

SR, Kristianstadsbladet
  Aftonbladet, SvD opinion: "Positiv frihet kommer inifrån"

Andra bloggar om:

Inga kommentarer: