2012-01-25

Hemundervisning tillhör vårt folk


   Skolplikten infördes i Sverige i mitten av 1800-talet,hör vi. Men alla skildringar som jag har tagit del av är ganska överens om att det, när den allmänna folkskolan infördes 1842, gick ganska försynt till. Många tackade nej och föredrog att utbilda sig på mer traditionellt vis, och då räknade man också med hemundervisning. Därför levde begreppet "hemundervisning" länge kvar i svensk skollagstiftning, och har ännu inte helt förpassats ur den.

  "Skolplikten"  lär också ha kommit på 1800-talet, men vid ett senare datum, och den utvecklades vidare under det 20:e århundradet (=1900-talet) . Därför kanske inte bara skolan, utan också staten ibland skulle underkastas en och annan prövande analys. Inte minst med tanke på hur den senare utvecklades, just i vår världsdel under det tjugonde århundradet, och tillväxte i olika, totalitära maktanspråk.

  Varför överhuvudtaget tala om skolplikt? Är det inte riktigare att kalla det undervisningsplikt, som Maranataförsamlingens i Stockholm dåvarande föreståndare, Arne Imsen, föreslog i sin tid! Det skulle eventuellt placera saker och ting i ett riktigare läge, och duktiga, hemundervisande föräldrar skulle utan statlig överstyrning  kunna åtnjuta både en självklar, mänsklig rättighet och en ädel, svensk frihet.

  Dagen, Världen Idag

    Bloggar: 1, 2 Andra bloggar om: ,

Inga kommentarer: